Ringmerking

En flaggspett har fått på ID-ring på Ilene våtmarkssenter.

En flaggspett har fått på ID-ring på Ilene våtmarkssenter.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Dersom været tillater det vil det foregå ringmerking på de åpne dagene. Ringmerkingen foretas av godkjente ringmerkere fra Norsk Ornitologisk Forening.

Ved ringmerking får fuglene satt på en ring med et unikt nummer. Informasjon om fuglen lagres i et nasjonalt register. Dersom fuglen senere blir funnet igjen et annet sted kan man lese av det unike nummeret og få informasjon om hvor den ble ringmerket første gang. Gjennom slike undersøkelser kan forskerne få svært verdifulle data om de årlige trekkene, rasteplasser, levevilkår, svinginger i bestander, alder, dødsårsaker osv. 

Rødstrupen er blant de vanligste trekkfuglene på Store Færder, og 327 av de ringmerkede individene er gjenfunnet. Av dataene ser man at rødstrupen kan overvintre så langt sør som i Nord-Afrika og Sør-Spania, mens mesteparten overvintrer i Mellom-Europa.

Rødstrupen er blant de vanligste trekkfuglene på Store Færder, og 327 av de ringmerkede individene er gjenfunnet. Av dataene ser man at rødstrupen kan overvintre så langt sør som i Nord-Afrika og Sør-Spania, mens mesteparten overvintrer i Mellom-Europa.

Foto: Bearbeidet av Vidar Bakken / Fylkesmannen i Vestfold

Godkjente ringmerkere

Bare godkjente ringmerkere får lov til å utføre ringmerking. For å drive med ringmerking må man først ha gjennomført en omfattende opplæring som både er teoretisk og praktisk, og man må bestå prøver underveis før man selv kan få tillatelse til å drive merking på egen hånd. Årsaken til dette er strenge krav til dyrenes velferd under ringmerkingen, og at registreringen gjøres så nøyaktig som mulig slik at forskerne kan stole på dataene.

 
I Norge er det Stavanger museum som organiserer merkerne via ringmerkingsgrupper rundt i fylkene, men lisensene er det Miljødirektoratet som godkjenner og skriver ut ettersom ringmerking innbefatter ett unntak fra viltloven.


Ringmerking på våtmarkssenteret

Slik foregår ringmerking på Ilene våtmarkssenter:

Ringmerking 1: Fuglenett settes opp i nærheten av våtmarkssenteret. Fuglene fjernes raskt og skånsomt for å få satt på ringen.

Ringmerking 1: Fuglenett settes opp i nærheten av våtmarkssenteret. Fuglene fjernes raskt og skånsomt for å få satt på ringen.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Ringmerking 2: Hva har vi i posen?

Ringmerking 2: Hva har vi i posen?

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Ringmerking 3: Påsetting av ring med spesialtang.

Ringmerking 3: Påsetting av ring med spesialtang.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Ringmerking 4: Det unike ID-nummeret, art, kjønn mm. noteres og sendes senere inn til nasjonalt register.

Ringmerking 4: Det unike ID-nummeret, art, kjønn mm. noteres og sendes senere inn til nasjonalt register.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Ringmerking 5: Fuglen slippes fri så raskt som mulig.

Ringmerking 5: Fuglen slippes fri så raskt som mulig.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold