Grevestien

Grevestien skiltene har en vipe som symbol.

Grevestien skiltene har en vipe som symbol.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Grevestien som går fra Tønsberg brygge til fugleobservasjonstårnet på Ilene, går gjennom et variert landskap med store natur- og kulturverdier. Blant disse er herregårdslandskapet med åkerland, løvskoger og alleer omkring Jarlsberg Hovedgård. 

Her finnes Ilene og Gullkronene naturreservat, Farmannshaugen og Sem kirke. Sammen med Aulielva, byfjordbassenget og Slottsfjellet utgjør dette et spennende og innholdsrikt landskapsbilde.

Grevestien går fra Tønsberg brygge til Korten, videre langs reservatgrensen, på innsiden av demningen, forbi Besøkssenter våtmark Ilene og til fugleobservasjonstårnet. En vipe er en karakterart for Ilene og er symbolisert på skiltene.  

 

Grevestien bukter seg idyllisk langsmed Kortbekken øst for reservatet mot Ilene våtmarkssenter.

Grevestien bukter seg idyllisk langsmed Kortbekken øst for reservatet mot Ilene våtmarkssenter.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Stien ble åpnet i 1991, etter et samarbeid mellom Jarlsberg hovedgård, Tønsberg kommune og Fylkesmannen i Vestfold. Stien går gjennom et variert landskap med store natur- og kulturverdier.

Grevestien fra Ilene våtmarkssenter mot fugleobservasjonstårnet (mot vest).

Grevestien fra Ilene våtmarkssenter mot fugleobservasjonstårnet (mot vest).

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold