Naturen på Ilene

Ilene naturreservat brukes av tusenvis av fugler på trekk vår og høst.

Ilene naturreservat brukes av tusenvis av fugler på trekk vår og høst.

Foto: Erik Bleken

Har du forsøkt å kjøre bil fra Oslo til Roma? Da må du innom noen bensinstasjoner underveis for å tanke opp, strekke på beina og spise litt. Ilene fungerer som en slik bensinstasjon for fugler som er på trekk vår og høst.

Trygge stoppesteder, slik som på Ilene, er helt avgjørende for at fuglene skal komme frem dit de skal. Den “livløse” gjørma på Ilene inneholder masse børstemark, skjell og andre organismer som er proteinrik kost for fuglene.

Våtmarka er ekstremt artsrik
Det er også mange dyr og planter som trives i våtmarka. 30% av alle verdens dyre- og plantearter finnes i våtmark. På Ilene er det sett nesten 300 fuglearter, og over 200 plantearter pluss et ukjent antall insekter. I det grunne vannet på Ilene finnes store ålegressenger og ingen steder i Norge er det like mye blåskjell som her. Det finnes også mange andre slags skjell, sniler og børstemark som er viktig mat for trekkfuglene. Mennesker har brukt Ilene i århundrer, og for at strandengene ikke skal gro igjen av takrørsiv, busker og trær så beiter det fortsatt husdyr på Ilene

Internasjonal vernestatus Ramsar
Ilene inngår også sammen med Presterødkilen i et nettverk av slik våtmarker som har internasjonal vernestatus, Ramsar. Ramsarkonvensjonen ble laget i byen Ramsar i Iran i 1971. Nesten 170 land har skrevet under på avtalen som betyr at det de må verne minst et våtmarksområde og bruke landets våtmarker på en bærekraftig måte.
Les mer om Ramsar her...