Småkryp

Småkrypdagen er alltid populær. Her er det noe spennende som er fanget i glasset!

Småkrypdagen er alltid populær. Her er det noe spennende som er fanget i glasset!

Foto: Besøkssenter våtmark Ilene

De siste årene har det vært arrangert "småkrypdag" på Ilene. Da kan barna kan springe rundt og samle insekter på glass, og få dem artsbestemt av insektekspert Magne Flåten.

Dette har resultert i en formidabel samling med småkryp, hele 162 innsamlede kryp og 95 ulike arter per 2017.

Her kan du se en artsliste for småkryp på besøkssenteret...

Her kan du se bilder av alle artene som er funnet av småkryp på besøkssenteret...