Artikkelarkiv

Høstsesongen 2017 blir det både flaggermuskveld og flaggermusdag.

Åpent senter søndager fra skolestart

Senteret holder åpent søndager kl. 12 - 15 fra skolestart til og med 1. oktober med et variert program. Her blir det både soppdag, et gjennsyn med matplanter, småkrypdag, flaggermusdag med mer. I tillegg blir det en flaggermuskveld og gåsesafari. 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stod for den høytidelige åpningen den 18. mai. En en gammel kornsigd fra Jarlsberg hovedgård ble brukt til å kappe av hampetauet.

Nytt bygg - nye muligheter

Det nye undervisningsbygget ble høytidelig åpnet av klima- og miljøminister Vidar Helgsesen 18. mai med god hjelp av små hender fra Mortenåsen barnehage. Samtidig fikk senteret overrakt ytterligere 1 million kroner av Sparebankstiftelsen DNB. 

Høsten 2017 holder senteret åpent hver søndag til og med 1. oktober

Åpent hver søndag fra 30/4!

Lyst til å lære om natur? Nå har du sjansen hver søndag! Fra åpningsdagen 30. april frem til skoleferien holder senteret åpent hver søndag fra kl. 12 til 15.

I løpet av april skal bygget stå ferdig til bruk.

Nytt undervisningsbygg tar form!

Ragnarstua er under ombygging denne vinteren. Senteret dobler sin kapasitet med plass til to skoleklasser samtidig i amfiet innendørs når det står ferdig i løpet av april.

Våre frivillige er i gang med vaffelpressa på søndager.

Åpent senter alle søndager i høst

Nå kan du sikre deg vafler hver søndag! Våre frivillige guider sørger for å holde senteret åpent alle søndager i august og september fra kl. 12 til 15.

Blåmeis.

Fuglekurs for nybegynnere

Kan du lite eller ingenting om fugl, men synes det er spennende? Nå starter et fuglekurs i regi av NOF på senteret.

Benken til heder for Werner Olsen (tv) blir avduket på fuglenes dag av leder Lene Berge (th).

Werner Olsen hedret med benk!

På fuglenes dag 29. mai ble tidligere fylkesmiljøvernsjef Werner Olsen hedret for sin innsats med å revitalisere Ilene våtmarkssenter midt på 2000-tallet. Hadde det ikke vært for ham, hadde vi antakelig ikke hatt et senter som er åpent for publikum.

Interessert i natur? Kom til Ilene våtmarkssenter på åpne arrangement og lær mer!

Åpne søndager 2016

Er du interessert i natur? I år kan du lære mer om humler, gås og flaggermus på de åpne arrangementene på Ilene våtmarkssenter i Tønsberg. Hele programmet presenteres i brosjyren som du kan laste ned her.

Hege Støldal (t.v) og Hanna Kirsebom Aronsen fra Sparebankstiftelsen, Nicolas Wedel Jarlsberg og Elisabet Rui fra styret for våtmarkssenteret.

1,5 millioner til nytt undervisningsbygg

Det har lenge vært trangt om plassen i Ragnarstua. Nå kan det bli en løsning på det: Fredag 5. februar fikk besøkssenteret overrakt 1,5 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til å finansiere utbyggingen av Ragnarstua.

1. Gravand kalles også fagergås på grunn av de karakteristiske fargene. 2. Skjeggmeisen er en vanlig fugl vinterstid i takrørskogen som omkranser reservatene. 3. Gluttsnipe er en typisk vadefugl, som finner sin næring på tidevannsflatene. 4. Hønsehauken er en hyppig gjest i reservatene i likhet med flere andre rovfugler.  5. Den vesle sandloen har fått tak i en fjæremark i mudderet.

Ny brosjyre om våtmarkene ved Tønsberg

Før sommeren ble det godkjent en forvaltningsplan for Ilene og Presterødkilen Ramsarområde. Nå har Fylkesmannen i samarbeid med Ilene våtmarkssenter laget en kortfattet publikumsbrosjyre som beskriver hvordan områdene tas vare på.