Flere og flere skoler og barnehager besøker Ilene

Man skal tidlig krøkes om man en god ornitolog skal bli!

Man skal tidlig krøkes om man en god ornitolog skal bli!

Foto: Besøkssenter våtmark Ilene

Gledelige tall også i 2019! 4500 har besøkt de åpne søndagene, 2800 skole- og barnehagebarn har lært om natur, og 66 dager med besøk av barnehager, skoler og universitet. Det siste tallet er rekord!

- Det er hyggelig å se at tilbudet vi har på Ilene stadig er attraktivt for Tønsbergs befolkning, forteller daglig leder Lene Berge.

- Mange besøkende er gjengangere fra år til år, men dette året har det også vært mange barnefamilier på Ilene for første gang. Vi ser dessuten at vi stadig får nye besøkende fra områder både nordover og særlig sørover i fylket. Det er en gledelig utvikling!

Ilene på mange arenaer

Ilene har også tatt steget ut på flere større arrangementer i 2019. Både Færderbarnas dag,  Melsomdagen, Færderdagen og Verdens kuleste dag har hatt besøk av engasjerte naturveiledere fra senteret. I tillegg har senteret holdt åpent 22 søndager. De rundt 15 frivillige som stiller med ringmerking, fugleguiding og vaffelsalg har gjort dette mulig.

Høydepunktet for mange besøkende var nok småkrypdagen 18. august da professor og forfatter Anne Sverdrup-Thygeson holdt sitt foredrag om småkryp for et fullsatt auditorium, atpåtil med fullsatt ekstraforestilling. Nest største besøksrekord noen gang kom også dette året: På ekorndagen med talte vi 600  besøkende og 324 solgte vafler!

Varierte aktiviteter for skoler og barnehager

I løpet av året har det blitt laget et nytt undervisningsopplegg for 3./4. trinn om "kretsløpet i naturen, og den nye miniforestillingen "Fjær og fjære" for 4-6 åringer har gitt flere hundre barnehagebarn kunnskap om livet i våtmarka. Færder og Re vidergående skoler har også dette året gjennomført prosjektarbeid på oppdrag fra Fylkesmannen og med veiledning fra senteret. Temane har vært "marin forsøpling i Færder nasjonalpark", og "Sukesjon etter skjøtselshogst i Gullkronene".

I høst arrangerte Universitetet i Sørøst-Norge Forskerkonferanse på Ilene i samarbeid med senteret. Temaet var "barnehagebarns bruk av naturen", og rundt 50 barnehageansatte og barnehagelærerstudenter fikk lære både om forskning på barn og natur, og prøve ut barnehageaktiviteter i praksis.

2020 er fullt av spennende ideer og planer. Vi håper du vil bli med oss videre på reisen!

Vi ønsker alle våre trofaste publikummere en riktig god jul og et godt nytt år med mange fine naturopplevelser.

PS! Sesongåpning blir som alltid i slutten av april!

Småkrypdag med Anne Sverdrup Thygeson ble en suksess