1,5 millioner til nytt undervisningsbygg

Hege Støldal (t.v) og Hanna Kirsebom Aronsen fra Sparebankstiftelsen, Nicolas Wedel Jarlsberg og Elisabet Rui fra styret for våtmarkssenteret.

Hege Støldal (t.v) og Hanna Kirsebom Aronsen fra Sparebankstiftelsen, Nicolas Wedel Jarlsberg og Elisabet Rui fra styret for våtmarkssenteret.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold / Fylkesmannen i Vestfold

Det har lenge vært trangt om plassen i Ragnarstua. Nå kan det bli en løsning på det: Fredag 5. februar fikk besøkssenteret overrakt 1,5 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til å finansiere utbyggingen av Ragnarstua.

- Nå skal bygget utvides så det blir plass til to skoleklasser samtidig innendørs. Vi skal også lage et tilhørende amfi til utendørs undervisning, og ikke minst et bedre sanitæranlegg, forteller grunneier og utbygger Nicolaus Wedel Jarlsberg. Bygningene var tidligere husmannsplass under Jarlsberg hovedgård.

Det nye bygget er en utvidelse av Ragnarstua. Det blir rullestolrampe på sørenden og et utendørs amfi med mulighet for å trekke over et tak. Tegningene er laget av arkitekt Ole Christian Torkildsen.

Det nye bygget er en utvidelse av Ragnarstua. Det blir rullestolrampe på sørenden og et utendørs amfi med mulighet for å trekke over et tak. Tegningene er laget av arkitekt Ole Christian Torkildsen.

Foto: Stiftelsen Ilene våtmarkssenter / Stiftelsen Ilene våtmarkssenter

 

Utsikt mot Slottsfjellet

Grunneier Wedel Jarlsberg og arkitekt Ole Christian Torkildsen har vært bevisst på at inntrykket av den nøkterne «husmannsplassen» skal bli bevart, til tross for en ganske omfattende utvidelse. Det gamle inngangspartiet til Ragnarstua beholdes, mens selve utbyggingen vil foregå rett østover og ned i terrenget. Med store vindusflater i undervisningssalen blir det panoramautsikt mot Slottsfjellet.

Foreløpig tegning av det nye bygget. Det vil bli plass til opptil 70 barn og 50 voksne i det nye lokalet.

Foreløpig tegning av det nye bygget. Det vil bli plass til opptil 70 barn og 50 voksne i det nye lokalet.

Foto: Stiftelsen Ilene våtmarkssenter / Stiftelsen Ilene våtmarkssenter

 

Stimulere til nysgjerrighet

Sparebankstiftelsen støtter en rekke ulike samfunnsnyttige formål, blant annet prosjekter som stimulerer friluftsliv og naturkunnskap. I regelverket står det: «Stiftelsen vil øke barn og unges forståelse av sammenhengene i naturen gjennom å støtte prosjekter som bidrar til økt friluftsliv og prosjekter som stimulerer til nysgjerrighet, undring og viten om naturen.»

- Besøkssenter våtmark Ilene passer perfekt inn under dette formålet, forteller banksjef Hanna Kirsebom Aronsen, i det hun overrekker sjekken på 1,5 millioner til styreleder Elisabet Rui fra besøkssenteret. Overrekkelsen ble markert fredag 5. februar.

 

Byggestart når trekkfuglene har reist

Bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB finansierer omtrent halvparten av den beregnede byggekostnaden. Fremover skal det jobbes det intensivt med å få finansiert resten, og gjøre klar byggesøknader til kommunen. Går alt i boks, kan man forvente byggestart sent på høsten 2016. Byggingen må skje etter at trekkfuglene har reist sørover, for at forstyrrelsen skal bli minimal.

 

Fakta om Sparebankstiftelsen: Sparebankstiftelsen eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.