Ilene er re-autorisert som Miljøfyrtårn

Ilene er Miljøfyrtårn

Ilene er Miljøfyrtårn

Foto: Miljøfyrtårn

Besøkssenter våtmark Ilene ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn i år. Vil du lese om hvordan vi jobber for å bli et enda bedre Miljøfyrtårn?

Ta en titt på senterets klima- og miljørapport for 2019.

Vil du hjelpe oss med dette arbeidet? Husk å kildesortere når du besøker senteret på åpne dager eller med skoler og barnehager.