Nytt bygg - nye muligheter

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stod for den høytidelige åpningen den 18. mai. En en gammel kornsigd fra Jarlsberg hovedgård ble brukt til å kappe av hampetauet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stod for den høytidelige åpningen den 18. mai. En en gammel kornsigd fra Jarlsberg hovedgård ble brukt til å kappe av hampetauet.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Det nye undervisningsbygget ble høytidelig åpnet av klima- og miljøminister Vidar Helgsesen 18. mai med god hjelp av små hender fra Mortenåsen barnehage. Samtidig fikk senteret overrakt ytterligere 1 million kroner av Sparebankstiftelsen DNB. 

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med 1,5 millioner, noe som har gjort det mulig å finansiere dette byggeprosjektet. Den nye Ragnarstua har tre nye toaletter, og et undervisningsamfi med plass til cirka 60 voksne.Utendørs er det også laget et amfi slik at det er lettere å samle publikum.

- Dette er bare begynnelsen, forteller daglig leder Lene Berge. - Med en ny million vil i løpet av høsten og vinteren som kommer spe på med utendørs peis til bruk for alle, beplantning av uteamfiet, solskjerming for innendørs foredrag, en dam med våtmark i hagen, selvbetjente opplegg utendørs for barnefamilier og masse spennende og aktiviserende utstillinger innendørs. Dette kommer til å bli helt fantastisk, avslutter hun og smiler fra øre til øre.

Det er nå åpnet for å leie senteret også. Les mer om dette her...

Så målløs kan en styreleder bli når man får overrakt 1 million kroner fra Sparebankstiftlsen DNB! Styreleder for besøkssenteret Elisabet Rui og banksjef Hanna Kirsebom.

Så målløs kan en styreleder bli når man får overrakt 1 million kroner fra Sparebankstiftlsen DNB! Styreleder for besøkssenteret Elisabet Rui og banksjef Hanna Kirsebom.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold


Barn fra Mortenåsen barnehage demonstrerer barnehageopplegg for ministeren og andre innbudte gjester på åpningen.

Barn fra Mortenåsen barnehage demonstrerer barnehageopplegg for ministeren og andre innbudte gjester på åpningen.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold