Nytt undervisningsbygg tar form!

I løpet av april skal bygget stå ferdig til bruk.

I løpet av april skal bygget stå ferdig til bruk.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold / Fylkesmannen i Vestfold

Ragnarstua er under ombygging denne vinteren. Senteret dobler sin kapasitet med plass til to skoleklasser samtidig i amfiet innendørs når det står ferdig i løpet av april.

Undervisningsdelen får store panoramavinduer vendt østover mot Korten og sørover mot Slottsfjellet, med mye lys og naturen tett på. En stor forbedring blir også de tre toalettene som snart står ferdig i inngangspartiet, og et utendørs amfi med bålpanne. 

Men de moderne fasilitetene innendørs har ikke gått på bekostning av den verneverdige husmannsplassens uttrykk utendørs. Den røde fargen, gammel takstein og sammenfallende vinkler på takutspring er noen av grepene byggherre Nicolaus Wedel Jarlsberg og arkitekt Ole Christian Torkildsen har tatt for å sikre stedets gamle uttrykk.

Det jobbes også fremover med å få på plass multifunksjonelle løsninger og aktiviserende utstillinger både ute og inne. Besøkssenteret og Wedel Jarlsberg samarbeider med anerkjente engelske Wildfowl and Wetlands Trust om dette.

Bygget har blitt delfinansiert med generøse midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Sparebank1 og Gjensidigestiftelsen  har også bidratt med midler til innredning og ideutvikling for senteret. Bygget leies av Besøkssenter våtmark Ilene.

I løpet av april skal bygget stå ferdig til bruk. I alle fall så fullverdig at senteret kan sparke i gang sesongen søndag 30. april. Da blir det tradisjonen tro et foredrag med stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg. Hele programmet for vårens sesong vil bli lansert medio april.

Les mer og se byggetegninger her...