Werner Olsen hedret med benk!

Benken til heder for Werner Olsen (tv) blir avduket på fuglenes dag av leder Lene Berge (th).

Benken til heder for Werner Olsen (tv) blir avduket på fuglenes dag av leder Lene Berge (th).

Foto: Privat / Ilene våtmarkssenter

På fuglenes dag 29. mai ble tidligere fylkesmiljøvernsjef Werner Olsen hedret for sin innsats med å revitalisere Ilene våtmarkssenter midt på 2000-tallet. Hadde det ikke vært for ham, hadde vi antakelig ikke hatt et senter som er åpent for publikum.

Mange har bidratt mye for å gjøre Holmen og Ilene til et av landets beste våtmarkssentre. Men det er innsatsen til to personer som gjør at vi faktisk har et våtmarkssenter ved Ilene i dag. Den ene av de to er Ragnar Syvertsen. Han tok tidlig på 1980-tallet et initiativ til å etablere et natursenter på Ilene. Ragnar er tidligere behørig takket for innsatsen. Det er ikke uten grunn at uthuset bærer navnet Ragnarstua. 

Werner Olsen og Ragnar Syvertsen er Ilene våtmarkssenters "redningsmenn".

Werner Olsen og Ragnar Syvertsen er Ilene våtmarkssenters "redningsmenn".

Foto: Privat / Ilene våtmarkssenter

Forfalt på 2000-tallet
Etter at natursenteret på Holmen åpnet for publikum og skoleklasser i 1988, var det stor aktivitet her frem mot årtusenskiftet. Da forsvant imidlertid det aller meste av pengene vi fikk fra Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet til å drive stedet. Resultatet ble at aktiviteten opphørte, hagen grodde igjen med meterhøyt gress, bygningene forfalt og Grevestien ble etter hvert helt ufremkommelig.

Fylkesmiljøvernsjefen setter ned foten
Flere tok etter hvert til orde for at Fylkesmannen burde legge ned Holmen som natursenter. Men det aksepterte ikke daværende fylkesmiljøvernsjef Werner Olsen. Werners tanke var at bruk er det beste vern – at bare den som har et positivt forhold til et naturområde, vil kjempe for å ta vare på det. Så i stedet for å legge ned natursenteret, utfordret han Miljødirektoratet: «Får vi penger,» sa Werner, «skal vi lage et av Norges best besøkte natursentre. Får vi ikke penger, må direktoratet ta ansvaret for at senteret legges ned.»

Pengene kom!
Og Werners klare tale ga resultater - pengene kom! Hvert år senere prioriterte Werner Holmen og Ilene på topp i Fylkesmannens årlige ønskeliste til Miljødirektoratet.

Hadde ikke Werner i 2006 vært så tydelig på at han ønsket å satse på Holmen og Ilene våtmarkssenter, ville stedet i dag vært nedlagt. Og alle vi som er her i dag, hadde gått glipp av masse positive opplevelser.

Den 1. mai gikk Werner av med pensjon. Som takk for innsatsen har Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling kjøpt inn en benk til hagen med et messingskilt som minner om hvilken redningsmann Werner Olsen har vært. 

Takk til Werner!

 

Inskripsjonen på benken Werner Olsen ble hedret med.

Inskripsjonen på benken Werner Olsen ble hedret med.

Foto: Privat / Ilene våtmarkssenter