Fra humlevandring til pilotprosjekt

En spontan humlevandring i august med Magne Flåten fra La humla suse var et nytt og vellykket tiltak på våtmarkssenteret.

En spontan humlevandring i august med Magne Flåten fra La humla suse var et nytt og vellykket tiltak på våtmarkssenteret.

Foto: Birgit Brosø / Ilene våtmarkssenter

Ilene våtmarkssenter har hatt nok en sesong med mange aktiviteter og mye besøk. Totalt tusen barn og unge har fått undervisning av våtmarkssenteret i år, og det er ny rekord!

Et variert program
Senteret har arrangert 7 åpne søndager med i underkant av to tusen besøkende totalt. Det har vært et allsidig program med fokus på forskjellig type natur, kulturhistorie og friluftsliv. Det har blitt snekret i overkant av 300 byggesett, og stekt mer enn 2000 vafler! Vi har også hatt premiere på informasjonsfilmen om Ilene våtmarkssenter, en film publikum vil få se mere til neste sesong.

Ny rekord i besøk av barn og unge
Over 200 barnehagebarn, 520 skoleelever, 140 studenter og nesten 100 voksne pedagoger har besøkt oss denne sesongen og fått undervisning av våre naturveiledere. Og 150 ungdommsskoleelever har fått foredrag av oss om våtmark og klimaendringer på skolen. Vi har dessuten hatt besøk fra klimaseksjonen hos Miljødirektoratet, veteraner fra Miljødepartementet og naturforvaltere fra Litauen.

Humlevandring
Nytt i år er en spontant arrangert humlevandring med Magne Flåten fra La humla suse en søndag i august. Det ble så vellykket at vi forsøker å få til dette også til neste år.

Utvikling av barneskoleopplegg
Et annet nytt prosjekt som har pågått dette året er et pilotprosjekt for å utvikle egnet undervisningsopplegg for barneskole. Her bidrar lærere fra Sandeåsen skole, Statens naturoppsyn og Oslofjorden friluftsråd i samarbeid med våtmarkssenteret. Prosjektet vil også pågå i 2016, før et ferdig testet undervisningsopplegg vil tilbys alle barneskoler i distriktet.

Frivillige guider
I løpet av 2015 har vi også fått etablert en gruppe med frivillige guider som kombinerer sin fugleinteresse med å guide forbipasserende. Samtidig rapporteres denne aktiviteten til våtmarkssenteret. I 2016 vil det satses enda mer på bruk av den ressursen de frivillige representerer.

Mye spennende på trappene i 2016
Planleggingen av neste års sesong er godt i gang allerede. Vi kan love et allsidig program for publikum og en fortsatt målrettet satsing mot naturveiledning av barnehager og ungdomsskoler. Flere spennende prosjekter vil bli annonsert for publikum tidlig på nyåret i 2016. Følg med på våre Facebooksider og få siste nytt om senteret der!

Les mer om
Åpne dager
Barnehageopplegg
Skoleopplegg