Ny brosjyre om våtmarkene ved Tønsberg

1. Gravand kalles også fagergås på grunn av de karakteristiske fargene. 2. Skjeggmeisen er en vanlig fugl vinterstid i takrørskogen som omkranser reservatene. 3. Gluttsnipe er en typisk vadefugl, som finner sin næring på tidevannsflatene. 4. Hønsehauken er en hyppig gjest i reservatene i likhet med flere andre rovfugler.  5. Den vesle sandloen har fått tak i en fjæremark i mudderet.

1. Gravand kalles også fagergås på grunn av de karakteristiske fargene. 2. Skjeggmeisen er en vanlig fugl vinterstid i takrørskogen som omkranser reservatene. 3. Gluttsnipe er en typisk vadefugl, som finner sin næring på tidevannsflatene. 4. Hønsehauken er en hyppig gjest i reservatene i likhet med flere andre rovfugler. 5. Den vesle sandloen har fått tak i en fjæremark i mudderet.

Foto: Foto: Svein Andersen / Ilene våtmarkssenter

Før sommeren ble det godkjent en forvaltningsplan for Ilene og Presterødkilen Ramsarområde. Nå har Fylkesmannen i samarbeid med Ilene våtmarkssenter laget en kortfattet publikumsbrosjyre som beskriver hvordan områdene tas vare på.

På hver side av Tønsberg by er det våtmark som har en høy internasjonal vernestatus under Ramsar-konvensjonen. Ingen andre byer i Europa har to områder med Ramsar-status i gangavstand fra bysentrum. Nå har vi fått en forvaltningsplan som beskriver hvordan området skal brukes og tas vare på. 

Brosjyre om hvordan Ilene og Presterødkilen naturreservater forvaltes.

Stor rekreasjonsverdi
Våtmarkenes nærhet til bysentrum har rekrea­sjonsverdi for lokalbefolkningen. Få steder i Europa kan du knyte på deg turskoene i sentrum og rusle ut i slike landskap.

Under press av byutviklingen
Ilene og Presterødkilen er under et stadig press fra byutviklingen. Det er spesielt samferdselsprosjekter som kan berøre de to naturreservat­ene. Dette blir tett fulgt opp av flere statlige etater, blant annet Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling. Målet for forvaltningsmyndigheten er at utbyggingen ikke skal redusere naturverdiene i verneområdene.

Hvordan skal områdene forvaltes?
I 2015 ble forvaltningsplanen for Ilene og Preste­rødkilen naturreservater godkjent av Miljødirektoratet. En forvaltningsplan er et dokument som beskriver hvordan et vernet område skal tas vare på og legges til rette for publikum, og hvilke aktiviteter området kan brukes til uten at naturen skades. Fylkesmannen har i samarbeid med Ilene våtmarkssenter laget en publikumsbrosjyre som på en kortfattet måte viser innholdet i denne planen.

Last ned publikumsbrosjyren her...

Hele planen kan du laste ned på www.fylkesmannen.no/Ilene-Presterodkilen