Besøkssenter våtmark Ilene

Ilene våtmarkssenter ligger i den gamle husmannsplassen på Søndre Holmen. Foto: Fylkesmannen i Vestfold.

Ilene våtmarkssenter ligger i den gamle husmannsplassen på Søndre Holmen. Foto: Fylkesmannen i Vestfold.

Ilene våtmarkssenter ligger ved Ilene naturreservat i Tønsberg. Bygningene var tidligere husmannsplass under Jarlsberg hovedgård. Fylkesmannen har siden 1988 benyttet stedet til å informere allmennheten og skoleklasser om natur og miljøvern. 

Ornitolog forteller om fuglenes anatomi på en av de åpne dagene for allmennheten.

Ornitolog forteller om fuglenes anatomi på en av de åpne dagene for allmennheten.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold / Fylkesmannen i VestfoldIlene våtmarkssenter har de siste årene hatt en offensiv satsing på informasjon og undervisning gjennom opplegg for skoler og barnehager og gjennom åpne dager i sommerhalvåret med aktiviteter og informasjon rettet mot allmennheten. 

Ilene våtmarkssenter sett fra sør mot nord.

Ilene våtmarkssenter sett fra sør mot nord.

Foto: Fylkesmanenn i Vestfold / Fylkesmannen i Vestfold

Våtmarkssenteret ligger i gangavstand fra Tønsberg by, og kan spille på en rekke kvaliteter; en usedvanlig rik og spennende historie av nasjonal betydning, et vakkert kulturlandskap og naturverdier av internasjonalt format. Gjennom gode naturopplevelser skal våtmarkssenteret fremme positive holdninger til naturvern, og øke kunnskapen om fylkets viktigste våtmarksområder.

I 2012 ble Ilene autorisert våtmarkssenter, og vil de neste 5 årene få en fast bevilling over statsbudsjettet. I 2015 ble stedet organisert som en stiftelse. Fylkesmannen i Vestfold har ifølge vedtektene to av tre medlemmer i stiftelsesstyret, som består av stamhusbesitter ved Stamhuset Jarlsberg, fylkesmiljøvernsjefen og prosjektlederen for Ilene våtmarkssenter.


Les hele historien om våtmarkssenteret her...