Hva er et Ramsar-område?

Ramsar Convention on Wetlands logo

Ramsar Convention on Wetlands logo

Foto: Ramsar Convention on Wetlands / Ramsar Convention on Wetlands

Ramsarkonvensjonen for bevaring av viktige våtmarksområder, er en internasjonal miljøavtale som ble undertegnet i Ramsar, Iran i 1971.  

Ilene og Presterødkilen naturreservat, på hver sin side av Tønsberg by, er vernet som ett Ramsar-område og fikk denne vernestatusen allerede i 1985.

Les mer om:
Ilene og Presterødkilen Ramsar-område
Ramsar Convention on Wetlands