Siste fugleobservasjoner

Ivrige hobbyornitologer er ofte på Ilene for å se etter fugl.

Ivrige hobbyornitologer er ofte på Ilene for å se etter fugl.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Ilene er en mye brukt lokalitet for ivrige hobby ornitloger. Mange av dem legger løpende inn databasen "artsobservasjoner.no".

Utvalgte data på artsobservasjoner.no kvalitetssikres av fagfolk. Velg "Søk funn", artsgruppe "fugler" og lokalitet "Ilene", og du får observasjoner som er knyttet til Ilene naturreservat.