Natursti

Naturstien består av syv poster som er satt ut fra fra kugjerdet ved senteret til fugletårnet. Svarskjemaet under baserer seg på Forms i Microsoft Office. Si fra til ilene@fylkesmannen.no dersom det ikke fungerer.
2. november trekker vi en vinner som får en naturbok i premie! Lykke til!