Skoler og barnehager Covid-19

Ilene åpner for undervisning igjen, tilpasset nasjonale råd for smittevern.

Ilene åpner for undervisning igjen, tilpasset nasjonale råd for smittevern.

Foto: Besøkssenter våtmark Ilene

Nå kan skoler og barnehager igjen komme til Ilene og vi kan komme til dere. Vi har tilpasset senterets tilbud til nasjonale smittevernråd og veiledere om smittevern i skoler og barnehager. Dette betyr bla. at all undervisning foregår utendørs, senteret har forsterket renhold og at det legges til rette for god håndhygiene.

 

Vi har utarbeidet egne retningslinjer for naturveiledning på besøkssenteret og naturveileders besøk på barnehager/skoler. Retningslinjene er basert på veiledere om smittevern i skoler og barnehager. Retningslinjer  sendes ved forespørsel og i forkant av alle bookede besøk.

 

Generelt:

Gruppene kan spise lunsj i hagen dersom det er ønskelig. Utegrill står til disposisjon. Dersom det er vanskelig for gruppen å komme seg til senteret, kan vår naturveileder ta med opplegget til barnehagen/skolen. Ta kontakt med naturveileder Cecilie for spørsmål eller bestilling: ilene@fylkesmannen.no

 

Lån av senteret og senterets hage:

Skoler og barnehager kan benytte hagen, uteamfiet, utegrill og fugletårnet gratis. Det er også mulig å låne nøkkel til toalettene. Auditorium, møterom og kjøkken kan ikke benyttes under covid-19 utbruddet. Se utvalget av selvbetjente aktiviteter...

Vi ber om at alle besøk til senteret, inkludert bruk av fugletårnet eller senterets hage bookes forhånd. Vi har mange besøk av skoler- og barnehager i disse dager og dersom vi får uanmeldte besøk, så vi dette vanskeliggjøre etterlevelse av smitteverntiltak. Ta kontakt med naturveileder Cecilie for spørsmål eller bestilling: ilene@fylkesmannen.no

 

Opplegg barnehager:

Våtmark og trekkfugler

Vi ser på utstoppa fugler og snakker om de ulike nebbene og føttene de har. Hva er en våtmark, og hvorfor er de så viktige for fuglene? Vi leker trekkfugler som flyr fra våtmark til våtmark på vei hjem til Norge for å hekke på våren. Hvilke farer møter vi underveis? Klarer vi å samle alle de fargerike bokstavene underveis, og hvilket ord blir de til slutt? Vi synger våtmarks-sangen!

 

Flaggermus

Er flaggermus en fugl? Er den en mus? Vi ser morsomme bilder av rare flaggermus. Vi ser en død flaggermus, og forsøker finne ut hvorfor den er et pattedyr. Vi ser også bilder av forskjellige flaggermus og snakker om flaggermuskassa på veggen. Hva gjør flaggermusa på dagen og natten? Er flaggermus blinde? Vi leker "natt og dag", hvor barna er flaggermus som flyr på natta, og må legge seg ned på ryggen med beina rett opp på dagen. Hva spiser flaggermusa? Barna hjelper flaggermusen med å få mat, ved å kaste figurer inn i munnen på en kjempestor flaggermus.

 

Selvbetjente aktiviteter

Senteret har utviklet flere selvbetjente, smittefrie aktiviteter for publikum, som også kan benyttes til lærerstyrt undervisning. Dersom dere ønsker å komme på egenhånd må det likevel bestilles på forhånd. På www.ilene.no/aktiviteter finner du aktivitetene natursti, naturkamp, turbingo m.m.

 

Opplegg skoler

1. - 4. trinn:

Våtmark og trekkfugler

Vi ser på utstoppa fugler og snakker om de ulike nebbene og føttene de har. Hva er en våtmark, og hvorfor er de så viktige for fuglene? Vi leker trekkfugler som flyr fra våtmark til våtmark på vei hjem til Norge for å hekke på våren. Hvilke farer møter vi underveis? Klarer vi å samle alle de fargerike bokstavene underveis, og hvilket ord blir de til slutt? Vi synger våtmarks-sangen!

Opplegget kan kombineres med en lærerstyrt tur til fugletårnet med kikkerter og fuglebingo.

 

5. - 6. trinn:

Våtmark og trekkfugler

På Ilene har vi en samling med utstoppede fugler. Vi ser på nebb på forskjellige arter og relaterer dette til hva de spiser. Vi leker fuglestafett og lærer med hele kroppen om hvorfor fuglene ikke har samme slags nebb og spiser den samme maten. Hva er en våtmark og hvorfor er de så viktige for fuglene? Vi leker trekkfugler som flyr fra våtmark til våtmark, og opplever hvilke farer og utfordringer som møter fuglene underveis. Unngår vi oljesølet? Blir det nok mat til alle?

Opplegget kan kombineres med en lærerstyrt tur til fugletårnet med kikkerter og fuglebingo.

 

Selvbetjente aktiviteter

Senteret har utviklet flere selvbetjente, smittefrie aktiviteter for publikum, som også kan benyttes til lærerstyrt undervisning. Dersom dere ønsker å komme på egenhånd må det likevel bestilles på forhånd. På www.ilene.no finner du info om natursti, Naturkampen, turbingo m.m.

 

Ungdomsskole

Heldagsopplegg med tema arealplanlegging, fugleliv og marin forsøpling.

 

Arealleken

Ungdommene skal prøve seg som arealplanleggere i «Ilene kommune» og skal forsøke å lage nytt boligområde, handelsområde, industriområde og tursti i kommunen. Men hvilke arealer kan de bruke? Bør industriområdet ligge ved siden av boligfeltet? Kan vi bygge butikker i strandsonen? Kan det legges tursti i naturreservater? Målet er at ungdommene skal bli kjent med kampen om arealene og de mange hensyn som må tas i planprosessene. Noen ganger så må vi faktisk forsake natur, men dette løser vi ved å verne den naturen som er aller mest verdifull så den ikke går tapt. Ungdommene lærer også litt om bestemmelser i verneområder og forskjellige typer verneområder.

 

Marin forsøpling

Elevene får et utendørs foredrag om problematikken rundt marin forsøpling, med spesielt fokus på plast. Vi snakker om makro-mikroplast og elevene gjør en øvelse på nedbrytingstid for ulike materialer.

 

Lærerstyrt tur til fugletårnet

Elevene år utdelt hver sin kikkert og fugleplansje. I fugletårnet kommer elevene tett på våtmarka og fuglene som lever der og kan observere de ulike fuglers nebb og føtter og diskutere hvordan dette relaterer til hvor i landskapet fuglene befinner seg/hvor de hviler og driver matsøk.

 

Selvbetjente aktiviteter

Senteret har utviklet flere selvbetjente, smittefrie aktiviteter for publikum, som også kan benyttes til lærerstyrt undervisning. Dersom dere ønsker å komme på egenhånd må det likevel bestilles på forhånd. På www.ilene.no finner du info om natursti, Naturkampen, turbingo m.m.