3. og 4. trinn

Våre opplegg dekker mange kompetansemål i en rekke ulike fag, men hovedsakelig dekker oppleggene disse kompetansemålene i naturfag:

  • samtale om, og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
  • fortelle om dyr i nærområdet (…)
  • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
  • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen (…)

Oppleggene kan oppleves hver for seg eller flere opplegg kan kombineres


1. Fuglenes liv

På våren blir det yrende fugleliv overalt i naturen. Noen fugler liker å lage reir av kvister på bakken, mens andre helst vil bo i et hult tre eller en fuglekasse oppe i et tre. Vi blir kjent med fuglene på Ilene mens vi kikker i kikkert fra fugletårnet. Hvor mange arter kan vi se og kjenne igjen? Vi spiller fuglebingo, klarer vi tre på rad? På Ilene har vi en samling av forskjellige fugleegg. Vi ser bilder av hvordan det ser ut inne i fuglekassa og blir kjent med fuglenes livssyklus. Til slutt er det på tide med fuglestafett!
Tilbys: Hele året
Hvor: Ilene og skolen (ikke fugletårn)

 

2. Livet i ferskvann

Hva lever i ferskvann? Vi utforsker nærmiljøet ved å sette ut teiner og hente opp mudder og nedfalne blader. Så leter vi oss frem til alt det rare som kryper og kravler der. Vi bruker bestemmelsesduker og oppslagsverk og finner ut av hva vi har funnet. Kjenner vi igjen noen av dem? Og hvilken dyregruppe hører de til? Underveis kan vi samtale om, og sammenligne livssyklusen til dyreartene vi finner.
Tilbys: Mai – juni og august- september
Hvor: Månedammen i Tønsberg (ved Byskogen skole på Eik)

 

3. Fantastiske flaggermus

Vi ser på bilder av flaggermus, og kanskje vi får se på noen ekte, døde flaggermus også! Hva slags dyr er egentlig flaggermus? Fugl? Mus? Noe annet? Hvilke likheter har de med oss mennesker? Gjennom teori og fysisk aktivitet blir barna kjent med flaggermusens kropp og adferd. Noen flaggermus kan bli nærmere 40 år! Vi blir bedre kjent med livssyklusen til flaggermus fra nær og fjern.
Tilbys: Mai – juni og august- september
Hvor: Ilene og skolen

 

4. Kretsløpet i naturen

Vi jobber med produsenter, konsumenter og nedbrytere og ser at alt henger sammen med alt i et kretsløp. Opplegget starter med en "produsentstafett" hvor barna må plukke ut de riktige abiotiske faktorene for gresset takrør. Så ser vi på et konkret kretsløp på Ilene og forsøker få artene plassert i riktig rekkefølge i kretsløpet. Til slutt kjører vi "nedbryterlek" hvor både produsenter, konsumenter og nedbrytere sørger for at de abiotiske faktorene sirkulerer. Hva skjer hvis man ikke har nedbrytere med i spillet? En klasse deles i to hvor den andre halvdelen går med lærerne på "nedbryterjakt". Elevene bør på forhånd ha jobbet med fagbegrepene produsenter, konsumenter og nedbryter, samt næringskjede. 

Tilbys: Mai - juni og august - oktober
Hvor: Ilene og skolen