5. til 7. trinn

Våre opplegg dekker mange kompetansemål i en rekke ulike fag, men hovedsakelig dekker oppleggene disse målene i naturfag:

  • Formulere naturfaglige spørsmål om noe elven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
  • Beskrive kjennetegn på noen dyrearter og ordne dem systematisk

Oppleggene kan kjøres hver for seg eller flere opplegg kan kombineres

 

1. Vi studerer fugler

I fugletårnet på Ilene lærer vi å bruke kikkert og teleskop. Kan vi få øye på artene på fugleplansjen? Hvor i reservatet er fuglene og hvorfor er de akkurat der?

Tilbys: April-oktober
Hvor: Ilene

 

2. Mudderets mysterier

Mange av fuglene på Ilene samler seg der hvor det er mudder (sølebunn). Hvorfor liker de seg akkurat der? Hva skjuler seg i mudderet? Vi graver i mudderet og ser hva vi finner.
Tilbys: April-oktober
Hvor: Ilene

 

3. Fuglers tilpasninger- Hvorfor spiser ikke alle fugler det samme?

Vi leker fuglestafett og lærer med hele kroppen om hvorfor fuglene ikke har samme slags nebb og spiser den samme maten. På Ilene har vi en samling med utstoppede fugler. Vi ser på nebb på forskjellige arter og relaterer dette til hva de spiser.
Tilbys: Hele året
Hvor: Ilene


4. Livet i ferskvann

Hva lever i ferskvann? Vi utforsker nærmiljøet ved å sette ut teiner og henter opp mudder og nedfalne blader. Så leter vi oss frem til alt det rare som kryper og kravler der. Vi bruker bestemmelsesduker og oppslagsverk og finner ut av hva vi har funnet. Hvordan kan vi kjenne igjen de forskjellige artene? Og hvilken dyregruppe hører de til?
Tilbys: Mai – juni og august- september
Hvor: Månedammen i Tønsberg (ved Byskogen skole på Eik)