8. til 10. trinn

Våre opplegg dekker mange kompetansemål i en rekke ulike fag. De viktigste kompetansemålene i naturfag er nevnt for hvert opplegg. Oppleggene kan oppleves hver for seg eller flere opplegg kan kombineres.:

1: Arealleken

Ungdommene skal prøve seg som arealplanleggere i «Ilene kommune» og skal forsøke å lage nytt boligområde, handelsområde, industriområde og tursti i kommunen. Men hvilke arealer kan de bruke? Bør industriområdet ligge ved siden av boligfeltet? Kan vi bygge butikker i strandsonen? Kan det legges tursti i naturreservater? Målet er at ungdommene skal bli kjent med kampen om arealene og de mange hensyn som må tas i planprosessene. Noen ganger så må vi faktisk forsake natur, men dette løser vi ved å verne den naturen som er aller mest verdifull så den ikke går tapt. Ungdommene lærer også litt om bestemmelser i verneområder og forskjellige typer verneområder.
Når: Hele året
Kompetansemål: observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
Hvor: Ilene eller skolen

 

2: Naturtypekartlegging

Hvilke naturtyper har vi i Ilene naturreservat og hvordan er de forskjellige? Hva slags tilpasninger bør fuglene som lever i de forskjellige naturtypene ha? Hvilke naturtyper er menneskeskapt? Elevene går rundt i området og merker deretter av naturtypene på et kart. De får et oppgaveark som skal løses samtidig med observasjonene de gjør på kartet.
Når: April- oktober
Kompetansemål:

  • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien
  • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
  • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Hvor: Ilene

3: Marint søppel

Hvordan kan bruskorken som vi kaster drepe fugl i Antarktis? Elevene får et innsyn i hvorfor søppel er et stort problem for fugler og dyr og de får se en veldig sterk film om hvordan søppel dreper albatross. Studier har vist hvor mye søppel enkelte arter har i magen og vi veier opp en «søppellunsj» som viser hvor mye søppel vi måtte spist for å ende opp som studiefuglene. Til slutt snakker vi litt om hvordan problemet kunne vært løst og hvilken betydning enkeltmennesket har i forhold til forsøpling. Deler av året kan opplegget avsluttes med en dugnad hvor elevene plukker søppel i Ilene naturreservat.
Når: Hele året
Kompetansemål:
• observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
• utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
Hvor: Ilene eller skolen

 

5: Hva er våtmark?

Hva er egentlig våtmark? Og hva er Ramsar-konvensjonen? Hvorfor er våtmarka så viktig? Vi lærer om våtmarka i vårt nærområde. før vi hever blikket og ser på betydningen av våtmarka internasjonalt. Det brukes flere konkreter i undervisningen, blant annet en våtmarksmodell for å underbygge innholdet. Vi ser også på truslene mot våtmark, og hvorfor det er så viktig å ta vare på nettopp våtmarka fremover som et klimatiltak. Opplegget er et fordrag som kan tilpasses undervisningstiden skolen måtte ha til rådighet. Flere skoler bruker foredraget som en forberedelse til den praktiske utedagen på Ilene.
Når:
 Hele året
Kompetansemål:
• observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
• undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
Hvor: Ilene eller skolen

Bilde av ungdomsskolelelev som får se en pilfink på nært hold

Det er ofte sur vind på Ilene, så både voksne og barn bør kle seg godt. Viktig å ha et robust fottøy, da det kan være vått der vi beveger oss.