Skoleopplegg

Naturtypekartlegging av Ilene naturreservat.

Naturtypekartlegging av Ilene naturreservat.

Foto: Erik Bleken / Fylkesmannen i Vestfold

På Ilene kan skoleklasser få gratis undervisning! Vi har opplegg med naturveileder for alle trinn fra 1. til 10. trinn. Skolene kan også besøke stedet på egen hånd med egne opplegg.

Les mer om oppleggene og bestilling i menyen til venstre