Skoleopplegg

Naturtypekartlegging av Ilene naturreservat.

Naturtypekartlegging av Ilene naturreservat.

Foto: Erik Bleken / Fylkesmannen i Vestfold

Kan vi bygge butikker i strandsonen? Hvordan har fugler gjennom evolusjonen blitt tilpasset naturtypen de lever i? Hva spiser egentlig flaggermusa? Dette og mye mer får skoleelever svar på gjennom lek og aktiviteter på besøkssenteret. 

Alle opplegg og aktiviteter er tverrfaglige, og forankret i kompetansemålene i læreplanene. Alle undervisning og lån av lokalene er gratis.


Opplegg for:

1. og 2. trinn
3. og 4. trinn
5. - 7. trinn
8. - 10. trinn

Praktisk info
Bestilling og mer info