Skoleopplegg

Naturtypekartlegging av Ilene naturreservat.

Naturtypekartlegging av Ilene naturreservat.

Foto: Erik Bleken / Fylkesmannen i Vestfold

På Ilene kan skoleklasser få gratis undervisning! Vi har et opplegg for ungdomsskolen som har blitt brukt i flere år. I 2017 fikk vi også ha ferdig et opplegg for barneskolens 1.-2. trinn og 5. - 7.trinn.

 

Ungdomsskoleopplegg

Ungdomsskolene kommer gjerne syklende ut til Ilene. Foto: Per Espen Fjeld

Ungdomsskolene kommer gjerne syklende til oss, en eller to klasser samtidig. Etter en kort introduksjon til stedet deles gruppa i fire. Gruppene rullerer og besøker fire poster med forskjellige aktiviteter i løpet av dagen. Når øktene er slutt, tenner vi grillene etter ønske, og ungdommene kan hygge seg litt før de sykler tilbake. Dette er de fire aktivitetspostene, hver av varighet 20 til 30 minutter: 

Post 1: Arealleken
Ungdommene skal prøve seg som arealplanleggere i «Ilene kommune» og skal forsøke å lage nytt boligområde, handelsområde, industriområde og tursti i kommunen. Men hvilke arealer kan de bruke? Bør industriområdet ligge ved siden av boligfeltet? Kan vi bygge butikker i strandsonen? Kan det legges tursti i naturreservater? Målet er at ungdommene skal bli kjent med kampen om arealene og de mange hensyn som må tas i planprosessene. Noen ganger så må vi faktisk forsake natur, men dette løser vi ved å verne den naturen som er aller mest verdifull så den ikke går tapt. Ungdommene lærer også litt om bestemmelser i verneområder og forskjellige typer verneområder.

I arealleken utfordres ungdommene: Hvordan skape nye arealer i en kommune som nesten ikke har arealer igjen?


Post 2: Dyrevandringer/ evolusjon
Hvordan har fugler gjennom evolusjonen blitt tilpasset naturtypen de lever i? Senterets ornitolog forteller og viser frem eksempler. Fuglene ringmerkes, men hvorfor ringmerker vi? Elevene ser på plansjer som viser gjenfunn av fugler som er fanget i Vestfold og snakker litt om trekkfugler og dyrevandringer. Er vi heldige med de rette værforholdene, så får vi også fangst i nettene og får se ringmerking på nært hold.

Er vi heldige får ungdommene se ringmerking på nært hold-


Post 3: Naturtypekartlegging
Hvilke naturtyper har vi i Ilene naturreservat og hvordan er de forskjellige? Hva slags tilpasninger bør fuglene som lever i de forskjellige naturtypene ha? Hvilke naturtyper er menneskeskapt? Elevene går rundt i området og merker deretter av naturtypene på et kart. De får et oppgaveark som skal løses samtidig med observasjonene de gjør på kartet. 

Post 4: Søppel
Hvordan kan bruskorken som vi kaster drepe fugl i Antarktis? Elevene får et innsyn i hvorfor søppel er et stort problem for fugler og dyr og de får se en veldig sterk film om hvordan søppel dreper albatross. Studier har vist hvor mye søppel enkelte arter har i magen og vi veier opp en «søppellunsj» som viser hvor mye søppel vi måtte spist for å ende opp som studiefuglene. Til slutt snakker vi litt om hvordan problemet kunne vært løst og hvilken betydning enkeltmennesket har i forhold til forsøpling.

I økten om søppel får ungdommene et innblikk i hvor skadelig det kan være å kaste fra seg en bruskork på havet.


Ønsker dere å besøke oss?
Mer informasjon om opplegget får du på telefon 33 37 10 00, eller e-post: ilene@fylkesmannen.no. Man kan også benytte stedet gratis uten naturveileder til stede, men tilgang til undervisningslokaler og toalett må avtales på forhånd.