Våtmarka på Ilene

Ilene og Presterødkilen naturreservater er vernet under Ramsar-konvensjonen. Ramsar er en internasjonal miljøavtale for vern av viktige våtmarker.

Den livsviktige våtmarka

Landskapet på Ilene er det vi kaller våtmark. Våtmark er områder som er våte hele tiden eller bare av og til, og ned til 6 meters dybde. Våtmarka har et ekstremt høyt biologisk mangfold, og er svært viktig natur for oss mennesker. Våtmark gir oss mat og rent drikkevann, beskytter oss mot ekstremvær og gir oss flotte friluftsområder.

Trekkfuglenes ladestasjon

Mange trekkfugler reiser langt. Ilene er som en ladestasjon for trekkfuglene på veien sydover om høsten og nordover om våren. Trygge hvilesteder som Ilene er helt avgjørende for at fuglene skal komme frem til dit de skal.
Nede i «gjørma» på Ilene gjemmer det seg børstemark, skjell og snegler som metter godt for fuglene.

Ramsar - internasjonalt vern

Ilene inngår sammen med Presterødkilen i et nettverk av våtmarker over hele verden. Områdene har internasjonalt vern, kalt Ramsar. Ramsaravtalen ble underskrevet i byen Ramsar, Iran i 1971. Rundt 170 land har skrevet under. Dette betyr at de må verne minst ett våtmarksområde og bruke landets våtmarker på en bærekraftig måte.

Fuglene på Ilene

Mer enn 270 fuglearter er registrert i naturreservatet på Ilene. Det er det høyeste antallet på ett sted i hele Vestfold. Men bare et tyvetalls arter hekker i reservatet. Det er først og fremst som stoppested for trekkfuglene at Ilene har stor betydning.

Gressklipperne

Mange av trekkfuglene er avhengig av åpne strandenger for å kunne dra nytte av naturreservatet som et trygt stoppested. Her hjelper kuene til! Hver sommer går kuer med kalver og beiter som ”gressklippere” i reservatet. Takket være dem kan vi nyte utsikten til Byfjorden fra hagen på besøkssenteret. Kuene er også hyggelig selskap for små og store besøkende.

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.