Aktiviteter

Prøv ut våre selvbetjente aktiviteter. Noen kan du gjøre alene, andre egner seg for at flere gjør dem sammen. Noen passer best å gjøre på Ilene, andre kan du gjøre hvor som helst!

NB! Les mer forklaring til aktivitetene nedover på denne siden!

Natursti

Naturstien består av syv poster mellom fra senteret (ved fylkeshundens plass) og bort til fugletårnet. Oppgavene passer fint fra 4 år og oppover med litt hjelp fra en voksen. Vi trekker en vinner etter hver vår, sommer, høst og vinter som får en bok om natur i premie!

Turbingo

Har du ørneblikket? Denne turbingoen kan du gjøre mens du går på Grevestien forbi Ilene. Lag en utskrift av bingoen før du reiser hjemmefra. Eller bruk mobiltelefonen mens du er underveis.

Dinojakten

Visste du at fuglene kommer fra dinosaurene? Vi har satt ut ti ulike dinosaurfigurer i det sørøstre hjørnet av hagen. Figurene er plassert på bakken i småbarnshøyde. Klarer du finne alle ti?!

Finn fuglene

Langs Grevestien i øst mellom hovedveien og senteret er det plassert ut trefugler. De likner veldig på vanlige norske arter som gjerne sitter i trær, busker og kratt. Fuglene er plassert 2-4 meter over bakken. Klarer du å se dem? Aktiviteten passer god for barn med skarpe øyne!

Naturkampen

Kan du pipe som en flaggermus, eller hoppe baklengs som ren reke? Denne aktiviteten passer fint hvis man er flere sammen.

Hvis du er på besøkssenteret kan du følge skilt som er satt opp på gjerdestolpene. Første oppgave står i det sydøstre hjørnet av hagen (der det står en benk og du ser Slottsfjellet). Følg oppgaver mot høyre langs gjerdet.

Vi bretter et nebb | Ilene origami

Natur-memory

Lyst til å teste den visuelle hukommelsen? Memory er en klassiker som du kan gjøre hvor som helst, for eksempel i hagen på Ilene. Du kan variere mellom to forskjellige måter å spillle på.

Bondesjakk

På en stubbe i hagen kan du spille tripp- trapp-tresko, også kalt tre-på-rad eller bondesjakk. Finn for eksempel tre kongler fra grantreet på tunet, og tre blader fra en busk, og du er i gang. Spillet spilles av to spillere som flytter sitt symbol annenhver gang. Klarer du
å lure motstanderen slik at du får tre på rad horisontalt, vertikalt eller diagonalt?

Foto: Steinar Schelte

Velkommen til Ilene på naturens premisser

  • Du er velkommen til å gå tur langs Grevestien eller nyte senterets hage hele året!
  • Hunder er også velkomne, men husk at det er båndtvang fra 1. april til 20. august. Kanskje du kan ha den i bånd hele året av hensyn til andre turgåere og fuglene i reservatet?
  • Du finner søppelkasser i senterets hage. Ved grinden inn til kubeitet er det vann for tørste hunder
  • Skal du bruke hagen til større sammenkomster må du avtale med senteret på forhånd
  • Ilene naturreservat ligger rett utenfor senteret og Grevestien. Her skal fuglene få være i fred. Du kan derfor ikke gå tur eller padle i reservatet vår, sommer, høst og store deler av vinteren. Det finnes noen unntak. Les mer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.