Hjelp naturen

Har du lyst til å gjøre en innsats for naturen? Her samler vi noen tips til enkle tiltak som kan få direkte betydning for livet rundt deg. Moro er det også!

Lage boliger til fugler, ekorn, flaggermus og insekter?

Mange fugler trenger et sted å bo. På besøkssenteret har vi i mange år kjøpt inn byggesett til fuglekasse, ekornkasse, flaggermuskasser og insekthus. Byggesettene kan kjøpes fra ViaFærder
Youtube-kanalen til besøkssenteret finner du instruksjonsvideo for byggesettene.

Lage fuglemat

En hyggelig aktivitet er å lage fuglemat som man kan henge ut til fuglene vinterstid. Dekorativt er det også. Her er noen tips til fuglemat som også de minste barna kan klare å lage:

WWT (Wildfowl & Wetlands Trust)

har mange gode tips. Her kan du lage en mini-dam!

Hagefugltelling

Siste helga i januar hvert år arrangerer BirdLife Norway ”hagefugltelling”. Der kan alle bidra. Resultatene fra mange års hagefugltelling gir verdifull innsikt i bestandsøkninger eller nedganger for hagefuglartene.

Blåmeis. Foto: Svein Andersen

Plukke søppel

Plukke søppel er en fin aktivitet på tur! Ha gjerne en pose på lur i lomma og plukk søppel underveis. Har du lyst til å gjøre en mer omfattende aksjon, kan du plukke søppel langs strender i Vestfold. Da kommer Skjærgårdstjenesten og henter det du melder inn. Ryddeaksjoner kan også meldes inn på Hold Norge Rent.

Artsdatabanken - en oase av naturkunnskap

Artsdatabanken formidler oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper på oppdrag fra Stortinget. Disse tjenestene kan være nyttig for deg som er naturinteressert:

Artsobservasjoner. Her kan du registrere arter du har sett og søke på det andre har funnet.

Artskart. Se hvilke arter som er funnet på et kart. Du kan for eksempel velge et verneområde eller en kommune.

Arter på nett. Her finner du bilder og informasjon om artsgrupper. Arter på nett vokser stadig. Nå kan du for eksempel finne en komplett oversikt over fugler som lever i eller ved vann.

Artsorakel. Last opp et bilde og Artsorakelet gir deg forslag til hva det kan være. Tjenesten baserer seg på maskinlæring av registreringene som gjøres i Artskart, og blir stadig mer treffsikker. Finnes som mobiltilpasset nettside eller som app.

Rødliste for arter. Her kan du se hvilke arter ekspertene er redde skal forsvinne fra norsk natur.

Fremmedartsliste. Her kan du se hva slags risiko ekspertene mener den enkelte fremmede art har for norsk natur.