Støttespillere

Besøksenteret har et stort nettverk av positive støttespillere fra frivillige organisasjoner, kommuner, offentlige etater og privat næringsliv.

Ornitologisk forening

Norsk Ornitologisk Forening avd. Vestfold hadde hovedansvaret for restaureringen av husmannsplassen på 80-tallet. Siden den gang har foreningen hatt en sentral rolle i gjennomføring av de åpne arrangementene, med både ringmerking og fugleguding. Foreningen bruker lokalene til medlemsmøter og annen aktivitet.

Frivillige guider

Senteret har en gruppe frivillige guider som gjør en uvurderlig jobb med både fugleguiding, foredrag, snekringsaktiviteter og servering på åpne dager. Har du lyst til å bli frivillig guide hos oss? Har du spesielle natur- og formidlingskunnskaper, eller kunne du tenke deg å bidra med servering? Skriv litt om deg selv og hva du eventuelt kan bidra med i en e-post til post@ilene.no

Stamhuset Jarlsberg

Da Søndre Holmen ble restaurert var det med stor velvillighet fra eier og tidligere stamhusbesidder Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg. I dag har senteret en langtids leiekontrakt, inkludert vaktmestertjenester, med Stamhuset. Dagens stamhusbesidder Nicolaus Wedel Jarlsberg er dessuten en aktiv og kreativ bidragsyter til bygget og interiøret og har selv designet flere av løsningene.

Besøkssenter Færder nasjonalpark

På Verdens Ende ligger vår samarbeidspartner Besøkssenter Færder nasjonalpark. Her kan du nyte panoramautsikten over Skagerak samtidig som du lærer mer om naturen i nasjonalparken. Besøkssenteret har jevnlige åpne arrangmenter og naturveiledning for skoler og barnehager.

Andre våtmarkssentre

Ilene samarbeider også med fem andre besøkssentre våtmark rundt i Norge hvor du kan lære om våtmark og oppleve naturen:

Norges nasjonalparker

Miljødirektoratet har laget et felles nettsted hvor du kan finne alle besøkssentre, nasjonalparker og større verneområder i Norge.

Lokale foreninger

Ilene har samarbeidet med en rekke lokale foreninger og organisasjoner opp gjennom årene. På listen er både interesseorganisasjoner for fugler, botanikk, sopp, insekter, skog, miljøorganisasjoner og flere friluftsorganisasjoner.

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.