Besøkssenter

Besøkssenteret ligger rett ved Ilene naturreservat og Ramsarområde utenfor Tønsberg. Senteret er et nasjonalt autorisert natursenter.

Naturformidling

Besøkssenter våtmark Ilene skal bidra til økt kunnskap og forståelse for våtmark på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Hvert år får flere tusen mennesker i alle aldre lære om natur og hvorfor våtmark er så viktig for planter, dyr og mennesker.

Undervisning

Senteret har flere naturveiledere og kan tilby gratis pedagogiske opplegg for barnehager, skoler, universiteter og høyskoler. Vi har opplegg som er tilpasset rammeplanen for barnehagen og Kunnskapsløftet 2020 for skolene.

Grevesti og hage

Våtmarkssenteret ligger på den gamle husmannsplassen Søndre Holmen. Hvert år passerer tusenvis av turgåere langs den populære Grevestien. Mange av dem stopper og benytter bålpanna i uteamfiet eller nyter utsikten fra et av benkebordene i hagen.

Utleie

Ragnarstua og Gamlestua leies ut når bygningene ikke er i bruk til egne arrangementer. Utleie foregår når stedet er påkoblet vann i perioden slutten av april til ut oktober, med unntak av fellesferien og søndager.

Organisering og drift

Besøkssenter våtmark Ilene er organisert som en stiftelse. Senteret er Miljøfyrtårnsertifisert. Stamhuset Jarlsberg er grunneier. Stiftelsen har en leieavtale og vaktmesteravtale med grunneier.

Gode støttespillere

Besøkssenteret har et stort nettverk av positive støttespillere fra frivillige organisasjoner, kommuner, offentlige etater og privat næringsliv. Birdlife Vestfold, Stamhuset Jarlsberg og våre frivillige guider er helt sentrale i driften av senteret.

Historien

Søndre Holmen var en av husmannsplassene under Jarlsberg hovedgård. Etter husmannstida var plassen sosialbolig for Sem kommune. Tidlig på 80-tallet ble stedet restaurert og gjort om til et natursenter. I 2013 ble senteret et nasjonalt autorisert senter med statlig støtte.

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.