Skoler

Klar for uteundervisning? Vi har gratis pedagogiske opplegg for skoler tilpasset Kunnskapsløftet 2020. Lekbasert læring står i fokus. Dere kan komme til oss eller vi kan komme til dere.

Kunnskapsløftet 2020

Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet 2020. Hvert enkelt opplegg har fokus på utvalgte kompetansemål fra læreplan for naturfag, men kan med fordel brukes også på kompetansemål fra andre fag.

Alle våre opplegg passer godt inn i de tverrfaglige temane «Bærekraft» og «Folkehelse og livsmestring». Noen passer også som del av «Demokrati og medborgerskap»,.

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.»
Hentet fra Overordnet del, kapittel 1.5 – Respekt for naturen og miljøbevissthet

Dybdelæring i praksis

Gjennom sansing, utendørs lek og samarbeidsoppgaver skal elevene få en dypere innsikt og forståelse av sammenhengene i naturen, og hva vi mennesker kan gjøre for å sikre en bærekraftig fremtid.

Flere av oppleggene går igjen på mange alderstrinn, og noen aktiviteter er overlappende. Oppleggene utvikles stadig, men foreløpig har vi opplegg om våtmark og trekkfugler, naturtyper, fuglers tilpasninger, flaggermusas levevis, energikjeder og kretsløp, arealbruk og marin forsøpling.

Sjekk nedlastbar lenke med de ulike oppleggene på hvert trinn under.

1. og 2. trinn

Hva er en våtmark, og hvorfor er den så viktige for fuglene? Gjennom lek og utforsking blir vi kjent med våtmarka og hvilke tilpasninger dyrene som lever der har. Noen ganger flyter det søppel inn i våtmarka. Hvordan føles det for dyrene? Den fantastiske flaggermusa hører også til i våtmarka. Den må vi bli kjent med!

3. og 4. trinn

Vi fortsetter med å utforske våtmarka og dyrene som er tilpasset denne typen natur. Men nå kan vi også lære mer om energikjedene og kretsløpet i naturen med konkrete eksempler fra naturen rundt oss. Vi utvider flaggermusopplegget til å se på hva som truer flaggermusene. Bli med å utforsk!

5. til 7. trinn

Hvordan henger ting sammen i naturen? Og hvordan kan vi mennesker forstyrre dette samspillet? Vi utforsker næringsnett, konkurranse mellom arter og marin forspøpling gjennom morsomme leker og samarbeidsoppgaver. Og et nytt nivå tar vi i gjennomgangstemane naturtyper, våtmark, trekkfugler og den fantastiske flaggermusa.

8. til 10. trinn

Hvilke konsekvenser får menneskers valg om bruk av natur? I ungdomsskoleopplegget arealbruk og marin forsøpling, skal elevene prøve seg som arealplanleggere, lære om marin forsøpling og tenke seg mulige konsekvenser av menneskelig aktivitet i landskapet på Ilene. I det nye opplegget «kretsløpet i naturen» får ungdommene jobbe med konkrete kretsløp og næringskjeder. Målet er en dypere forståelse for dynamikken mellom produsenter, konsumenter og nedbrytere og deres biotiske og abiotiske faktorer.

Videregående

Mange av våre aktiviteter og opplegg fra lavere trinn kan med noen tilpasninger også brukes også for videregående elever. Ta kontakt med oss på post@ilene.no for mer informasjon om mulige opplegg.

Bestilling av opplegg

Det er vår naturveileder Cecilie Notø som tar i mot bestillinger av opplegg.

Gjør deg opp en mening om:

  • ønsket dato – gjerne flere alternativer
  • ønsket undervisningsopplegg
  • antall barn som kommer samtidig
  • eventuelle utfordringer vi skal ta hensyn til

Fyll ut skjema for forespørsel

Cecilie vil ta kontakt med deg på e-post etterpå.

Velkommen!

Fokus på bærekraft

Senteret arbeider med bærekraft og FNs bærekraftsmål på flere nivåer blant annet i undervisningen. Alle våre opplegg inneholder viktige tema for å nå FNs bærekraftsmål deriblant «Livet på land» og Livet i havet», mens enkelte opplegg i tillegg inneholder tema innenfor «Ansvarlig forbruk og produksjon».

Grilling i hagen

Det sosiale er også viktig. Derfor forsøker vi å sette av god tid til lunsjpause for skoler som har tid til det. Vi har en stor bålpanne til grilling og mange benkebord for bespisning. Avtal med oss ved bestilling, så tar dere med grillmat og vi ordner vi resten.

Kompetansesamling hos oss

Trenger din skole naturfaglig påfyll? Vi arrangerer gjerne en kompetansedag for de ansatte. En slik dag kan bestå av en variert veksling med faglige foredrag og aktiviteter utendørs. De ansatte vil få prøve naturfaglige aktiviteter som de selv kan gjenbruke på skolen. Vi har også en rekke leker og oppgaver som kan være fint for å skape glede og samhold blant de ansatte.

Låne våre lokaler

Vi låner ut våre lokaler til skoler og barnehager gratis dersom dere ønsker å ha en fagdag hos oss. Det er plass til cirka 25 personer i møterommet, og 50 personer i auditoriet. Åpner man dørene kan man ha cirka 70 personer på foredrag. Dere kan benytte stedet helt selv, eller vi kan bistå med for eksempel en times aktivitet for din gruppe. Utlån gjelder dagtid.

Velkommen til Ilene på naturens premisser

  • Du er velkommen til å gå tur langs Grevestien eller nyte senterets hage hele året!
  • Hunder er også velkomne, men husk at det er båndtvang fra 1. april til 20. august. Kanskje du kan ha den i bånd hele året av hensyn til andre turgåere og fuglene i reservatet?
  • Du finner søppelkasser i senterets hage. Ved grinden inn til kubeitet er det vann for tørste hunder
  • Skal du bruke hagen til større sammenkomster må du avtale med senteret på forhånd
  • Ilene naturreservat ligger rett utenfor senteret og Grevestien. Her skal fuglene få være i fred. Du kan derfor ikke gå tur eller padle i reservatet vår, sommer, høst og store deler av vinteren. Det finnes noen unntak. Les mer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.