Organisering og drift

Besøkssenteret er organisert som en stiftelse. Stamhuset Jarlsberg er grunneier på Ilene. En rekke aktører har en rolle i driften. Under ser du noen av dem.

Besøkssenter våtmark Ilene

Stiftelsen Ilene våtmarkssenter Holmen Org. nr. 915237533
Stiftelsens styre:
Leder: Selma Hadzic
Medlem: Knut-Ivar Løken
Medlem: Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg

Ansatte ved besøkssenteret

Miljødirektoratet

Fordeler tilskuddsmidler fra Klima- og miljødepartementet til autoriserte naturinformasjonssentre. Senteret autoriseres av Miljødirektoratet hvert 5. år. Neste re-autorisasjon er i 2026.

www.miljodirektoratet.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren var i sin tid med som en aktiv samarbeidspartner da natursenteret på Ilene åpnet på 80-tallet. Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av Ilene naturreservat. Styreleder i stiftelsen er fagsjef barnehage Selma Hadzic hos Statsforvalteren, som også leier ut daglig leder Birgit Brosø i 90 % stilling til besøkssenteret.

www.statsforvalteren.no/vt

Stamhuset Jarlsberg

Søndre Holmen var en av mer enn 30 husmannsplasser under Jarlsberg hovedgård. Stamhuset Jarlsberg er grunneier i området, og besøkssenteret har en langtids leieavtale med Stamhuset. Stamhuset sørger også for vaktmestertjenester.

www.jarlsberghovedgard.no

Miljøfyrtårn

Besøkssenter våtmark Ilene er sertifisert som Miljøfyrtårn. Les mer om hvordan vi rapporterer her:

Rapport til Miljøfyrtårn

Sparebankstiftelsen DnB

Sparebankstiftelsen DnB har gjennom årene bidratt med betydelige beløp blant annet til nytt bygg, innredning, utstillinger, uteområder, aktiviteter og arrangementer. Sparebankstiftelsen DNB har også gitt store nasjonale prosjekter som Ilene er en del av, både Våtmarksløftet (2022) og Naturoppdraget (2023).

www.sparebankstiftelsendnb.no

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har bidratt flere ganger med støtte til innredning, uteområder, utstillinger og aktiviteter.

www.sparebankstiftelsennt.no/

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen har bidratt flere ganger med støtte til innredning, utstillinger, aktiviteter, arrangementer og uteområder.

www.gjensidigestiftelsen.no/

Bess Jahres Stiftelse

Bess Jahres Stiftelse har støttet innredning, utstillinger og aktiviteter.

www.bessjs.no/presentasjon/

Lions Club Sem

Sem Lions har i flere år vært vår samarbeidspartner i ungdomsskoleprosjektet «Det er mitt valg» og har gjennom dette støttet undervisning og aktiviteter.

www.lions.no