Ringmerking

På noen av de åpne dagene har vi ringmerking på besøkssenteret. Ringmerkingen foretas av godkjente ringmerkere. Dette gir unik og verdifull kunnskap om fuglene.

Fanges skånsomt i nett

Det er en omfattende utdannelse ornitologene skal gjennom før de får lov å ringmerke. Og det er et krav at kunnskapen vedlikeholdes jevnlig.

Det settes opp et ringmerkingsnett i takrørsko- gen ved senteret. Fuglene hentes raskt og tas skånsomt ut av nettet. Fuglen legges i en luftig pose mens den fraktes til ringmerkingsbordet.

Hva har vi i posen?

Det er alltid spennende for publikum å se hva som er i posen. Er det en pilfink, en løvsanger, blåmeis, flaggspett eller noe annet vakkert og rart?

Fuglen tas forsiktig ut av posen og undersøkelsen starter.

Får ring på foten

En liten lett ring av lettmetall, rustfritt stål eller plast festes rundt fuglens fot. Ringen skal sitte løst og kunne beveges opp og ned, slik at fuglen ikke sjeneres av den. Alle ringer har et unikt identifikasjonsnummer.

Veies og måles

Fuglen veies, måles og sjekkes for kjønn og alder. Dette er ingen enkel øvelse og krever stor kunnskap. Ofte må ornitologen inn og sjekke i flere spesialhåndbøker for ringmerkere.

Alle data noteres i et skjema, som sendes inn til Stavanger Museum. Dette museet har fått tildelt rollen som nasjonal ringmerkingssentral.

Slippes fri

Ringmerkerne jobber raskt for å kunne slippe fuglen ut i det fri igjen. Under åpne dager hender det at barna kan få ha fuglen i hånden før den slippes fri. Når fuglen ligger på ryggen ligger den ofte helt stille, før det knipses og fuglen flyr. Dette er en stor opplevelse.

Send inn ringer du finner!

Finner du en ring som har vært på en fugl, bør du sende den inn til Stavanger Museum.

Alle gjenfunn av ringer med det unike id-nummeret bidrar til kunnskap om hvordan fuglene lever. På bildet ser du et eksempel på gjenfunn av ringer fra rødstruper som er merket på Store Færder ornitologiske stasjon.

Ringmerking i 100 år

Hvert år ringmerkes det mer enn 250 000 fugler i Norge! Denne aktiviteten har pågått siden 1914. Bare på Store Færder Ornitologiske Stasjon i Færder nasjonalpark har det per 2021 blitt merket over 250 000 fugler. Stasjonen har også noen av de lengste sammenhengende tidsseriene for ringmerkede fugler i Norge.

Store Færder Ornitologiske Stasjon
Norsk Ringmerkingssentral