Kart

Under vises en kart over Ilene. Under åpne dager er det parkering på Korten eller ved Aulielva/biogjødsellagunen. Du kan gå/sykle Grevestien inn til senteret. Bevegelseshemmede kan kjøre til døra. Ved utleie eller andre avtaler kan bommen åpnes. Men husk at du IKKE burde krysse Semslinna for å ta av, det er svært trafikkfarlig.