Åpne dager fra 30. mai

Vi håper den positive utviklingen i smittesituasjonen fortsetter slik at vi kan åpne 30. mai. Da blir det fuglenes dag!

Som for mange andre har det vært et utfordrende år å planlegge aktivitet på senteret. Men i samråd med fagpersoner innen smittevern, så har vi valgt å utsette åpningen denne våren til siste søndag i mai. Deretter håper vi å kunne holde åpent alle søndager til og med 20. juni.

Det blir følgende tilpasninger til råd om smittevern:

  • all aktivitet er utendørs
  • aktivitetene er selvbetjente
  • ingen matservering (husk egen matpakke og drikke)
  • alle må registreres ved inngang med navn og telefonnummer

Alle dager vil du kunne gjøre dette kl. 12 – 15:

  • ku-titting (så fort kuene kommer ut i reservatet)
  • utlån av spill/bøker
  • turbingo
  • naturkamp
  • aktivitetskort