Besøkssenteret har fått 50.000 kroner av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg til videreutvikling og premiering av #naturoppdraget!

Det ble god stemning blant de tre ansatte på Ilene da Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg åpnet pengesekken forleden!

Måtte tenke nytt

Besøkssenteret på Ilene måtte igjen tenke nytt da enda en korona-vår satte en demper på aktiviteten. Løsningen ble å invitere barnehager og småbarnsfamilier til ukesoppdrag i sin egen nærnatur.

–Senterets overordnede mål er at barn og unge skal blir glade i naturen , sier daglig leder Lene Berge. – Siden barna også denne våren i begrenset grad kan komme til oss, og våre naturveileder ikke kan reise rundt til dem på grunn av høyt smittetrykk, følte vi at vi måtte tilby dem noe annet. Vi har dessuten svært god erfaring med arbeid som gjøres i barnehagene, samtidig som vi tenkte at kanskje småbarnsfamilier kunne trenge et slikt oppdrag for å komme seg ut i nærnaturen. Slik ble denne ideen født, smiler Berge

 

#naturoppdraget pågår til sommerferien

Hver uke frem til 20. juni sendes det ut et nytt oppdrag til alle som er påmeldt, per i dag 110 barnehager og småbarnsfamilier. Oppdragene er lavterskel, trenger minimalt med utstyr, er tilpasset små barn og krever ikke annet enn å oppsøke et naturområde i nærheten. Utført oppdrag meldes inn i et digitalt skjema hver uke. Og gjennomfører man de fleste av oppdragene vanker en «naturforskerpakke» som premie.

 

Kjærkommet med penger til utvikling og premiering

-Som alltid med nye ideer, krever også #naturoppdraget en del uforutsett utviklingsarbeidet, forteller Birgit Brosø ved besøkssenteret. – Vi har måttet investere både i løsninger som sikrer forsvarlig opplasting av oppdragene med bilder for alle påmeldte, og systemer for å sende oppdragene ut til deltakerne. Samtidig får vi stadig nyttige tilbakemeldinger fra deltakerne som ting som fungerer og ikke fungerer. Derfor er det uvurderlig at vi nå har fått så mye penger til å jobbe videre med utviklingen av dette opplegget, for dette er en ide vi tror vi vil ta med oss videre. Ikke minst er det helt supert og få støtte til å kjøpe inn premiene til de som deltar, avslutter Brosø.

 

Vil du delta på #naturoppdraget?

Les her her: www.ilene.no/naturoppdraget