Barnehageopplegg

I hagen er det et perfekt klatretre for barna!

I hagen er det et perfekt klatretre for barna!

Foto: Besøkssenter våtmark Ilene

Hvorfor har stokkanda og rødstilken forskjellige slags nebb? Hva spiser egentlig flaggermusa? Dette og mye mer får barnehagebarn svar på gjennom lek og aktiviteter på besøkssenteret. Alle oppleggene og lån av lokaler er gratis.

Forskerfrøprisen

Siden 2012 har vi jobbet med å utvikle opplegg som passer barn i alderen 1 til 6 år. Siden den gang har mange hundre barnehagebarn hatt fine opplevelser på senteret. I 2014 vant vi Forskerfrøprisen for beste naturfaglige barnehageopplegg i regi av Naturfagsenteret.

 

Vi dekker rammeplanen for barnehagen:

  • Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra
  • til at barna
  • Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
  • Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
  • Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.
  • Får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal

  • Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Se film som viser noe av undervisningstilbudet på Ilene:


Les mer om

Barnehageoppleggene
Praktisk info
Bestilling og mer informasjon