Tre vinnere av småkrypjakten

Det var imponerende mange barn som iherdig fylte ut artsjakt-skjemaet. Mer enn 25 hadde fylt ut hele arket – det vil si ti forskjellige småkryp eller mer! Fra denne bunken ble det trukket tre vinnere av bokpremier: Falk Olav, Julius og Matilde og Loke. Vi gratulerer!

Magne har lagt funnene i Artsobservasjoner

Magne Flåten har tatt bilder av mange av småkrypene, og gått gjennom alle skjemane fra barna. Det har blitt en fyldig liste av funn (.pdf) som også ligger tilgjengelig på Artsobservasjoner. Mange av småkrypene tok han bilde av under dagen.

Tips: Har du lyst til å sjekke hva som er funnet i ditt området? Gå inn på Artskart!