Act For Wetlands

35 % av verdens våtmarker har blitt borte siden 1970 på verdensbasis. Våtmarker forsvinner tre ganger så fort som skogen. Temaet for Verdens våtmarksdag i år er derfor: Act For Wetlands, handle nå for våtmarkene. Dette skal gjøres gjennom å verdsette, ta vare på og restaurere våtmark.

Verdens våtmarksdag (ramsar.org)

Den viktige våtmarka

Våtmark er høyproduktive områder som bugner av arter. Den kan også beskytte oss mot klimaendringer, flom, tørke og forurensning. Den lagrer karbon. Og ikke minst er den viktig som rekreasjonsområde for folk. Globalt tror man verdien av våtmarkene for oss mennesker er 47 trillioner dollar…en svimlende sum!

Den livsviktige våtmarka

Ramsar-områder

Ilene naturreservat er sammen med Presterødkilen naturreservat vernet under den internasjonale våtmarkskonvensjonen Ramsar. Vi tror ikke det finnes andre byer i Europa som har gangavstand fra sentrum og ut til to slike Ramsarområder. Turstien Grevestien forbi reservatet på Ilene er mye i bruk. Fra vår tellestolpe ser vi at det passerer rundt 40 000 mennesker per år. Rekreasjonsverdien Ilene har for lokalbefolkningen og tilreisende er derfor stor.

Ilene naturreservat

Bli med på brettekonkurranse

I anledning våtmarksdagen kan du bli med og brette et nebb!
Brett et nebb