Lekbasert læring utendørs

Klar for mer uteundervisning? På Ilene er vi utendørs og lærer naturfag på en aktiv måte. Gjennom bruk av sanser, leker og samarbeidsoppgaver skal elevene få en dypere innsikt og forståelse av sammenhengene i naturen, og hva vi mennesker kan gjøre for å sikre en bærekraftig fremtid.

Flere gjennomgangstema

Naturtyper, våtmark, trekkfugler, dyrs tilpasninger, marin forsøpling, energikretsløp og den fantastiske flaggermusa er gjennomgangstema på alle trinn. For ungdomsskolen jobber vi dypere også med arealforvaltning.

Dybdelæring gjennom praktiske øvelser

Vi tror på en læringsprosess hvor uteundervisningen hos oss kan bidra til at elevene får presentert stoffet fra klasserommet på en ny og variert måte. For noen kan det bety at de forstår stoffet for første gang. For andre, som har jobbet lenge med temaet, kan det være et bidrag til dybdelæring.

Naturveiledere tar dere i mot

På Ilene har vi tre høyt utdannede naturveiledere med biologi som hovedbakgrunn. Det er Cecilie Notø som har hovedansvaret for undervisningen og som tar i mot alle bestillinger. Les mer om de som jobber på Ilene her…

Vil din klasse være pilot?

Mange av oppleggene skal testes ut for første gang denne våren. Kanskje din klasse ønsker å være pilot?

Kunnskapsløftet 2020

Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet 2020. Hvert enkelt opplegg har fokus på utvalgte kompetansemål fra læreplan for naturfag, men kan med fordel brukes også på kompetansemål fra andre fag.

Alle våre opplegg passer godt inn i de tverrfaglige temane «Bærekraft» og «Folkehelse og livsmestring». Noen passer også som del av «Demokrati og medborgerskap»,.

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.»
Hentet fra Overordnet del, kapittel 1.5 – Respekt for naturen og miljøbevissthet

Bærekraftshjulet - grafikk

Fokus på bærekraft

Senteret arbeider med bærekraft og FNs bærekraftsmål på flere nivåer blant annet i undervisningen. Alle våre opplegg inneholder viktige tema for å nå FNs bærekraftsmål deriblant «Livet på land» og Livet i havet», mens enkelte opplegg i tillegg inneholder tema innenfor «Ansvarlig forbruk og produksjon».

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.