Måtte tenke nytt under pandemien

Besøkssenteret på Ilene måtte tenke nytt da enda en korona-vår satte en demper på aktiviteten.

–Senterets overordnede mål er at barn og unge skal blir glade i naturen , sier daglig leder Lene Berge. – Siden barna også denne våren i begrenset grad kunne komme til oss, og våre naturveileder ikke kunne reise rundt til dem på grunn av høyt smittetrykk, følte vi at vi måtte tilby dem noe annet. Det var slik denne ideen ble født.

Løsningen ble å invitere barnehager og småbarnsfamilier til ukesoppdrag i sin egen nærnatur.

Oppdrag gjennom ti uker

Hver uke gjennom ti uker fra 12. april til 20. juni ble det sendt ut et nytt oppdrag, med målet om å få barnehager og barnefamilier ut i naturen for å sanse, leke og lære.  Oppdragene var lavterskel, trengte minimalt med utstyr og tilpasset de minste.

 

Nærmere 80 deltakere og mer enn tusen barn

– Responsen var overraskende god, særlig blant barnehagene forteller prosjektansvarlig Birgit Brosø. – Over hundre meldte seg på, rundt 80 deltok på ett eller flere oppdrag, og hele 41 barnehager og 4 barnefamilier leverte inn fem av de ti oppdragene eller flere og fikk naturforskerpakke i premie. 22 leverte inn samtlige 10 ukesoppdrag! Et grovt anslag tilsier at rundt 1000 barn i barnehagealder fra Skien i sør til Svelvik i nord har vært i sving, smiler Brosø.

 

Støtte fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg innvilget 50 000 til utvikling av pilotprosjektet og til innkjøp av premier.

-En slik raus gave gjorde det mulig for oss å utvikle dette konseptet både teknisk og innholdsmessig, og ikke minst kunne tilby en fin premiering, forteller Berge.

– Dessuten nådde vi ut til langt flere barn enn det vi tradisjonelt ville ha gjort med ren naturveiledning.

 

Imponerende arbeid i barnehagene

-Vi har i mange år vært svært imponert over arbeidet som gjøres i barnehagene, og det fikk vi bevist gjennom aktiviteter og bildemateriale som ble sendt inn hver uke, forteller Brosø. -Her ble det laget fuglereder og fuglekasser, samlet fjær, arrangert fuglebingo, her var det samtalestunder om plast og søppel, det ble undret og utforsket. Det var rett og slett inspirerende å se.

Mange av innleveringene med bilder ble publisert på Instagram. Ta gjerne en titt i feed under artikkelen.

 

Evaluering gjenstår

-Tilbakemeldingene når premievinnerne har hentet premiene har vært overveldende gode, forteller Brosø. Men vi skal ta en nøye evaluering til slutt, for dette er et konsept vi ønsker å gå videre med, pandemi eller ei.

Papirposer stablet opp med premier inne i amfiet i Ragnarstua
45 premier ferdig pakket, klare for utlevering
Lupeboks forstørrelsesglass terrarium håv og diplom
Naturforskerpakke støttet av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg var premien til naturoppdraget