Hva er Naturoppdraget?

Naturoppdraget går ut på å få barnehagebarn og voksne ut i sin nærnatur på oppdrag fra besøkssenteret. Målet er at både barn og voksne i barnehagen skal lære mer om natur og ha en god opplevelse i sin nærnatur.

Besøkssenteret sender ut e-post til barnehagen med et oppdrag, som barnehagen tar med ut på tur. For eksempel kan det være «gå ut og finn fem forskjellige fugler». Etterpå sender barnehagen inn en kort rapport med bilder eller tekst i et digitalt skjema.

Til sammen 25 ulike aktiviteter

Konseptet ble utviklet og testet første gang ved Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg i 2021. I 2022 ønsket vi å se om opplegget kan brukes i hele landet. Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark, Besøkssenter Rovdyr Flå og Besøkssenter våtmark Ilene gikk sammen i en pilotgruppe og testet konseptet på grunnlag av støtte fra Miljødirektoratet.

I 2022 ble Naturoppdraget utvidet også med valgfrie deloppdrag. Barna kunne leke en lek, gjøre en kreativ aktivitet eller samtale rundt et «undre-spørsmål». De eldste barna kunne være naturforskere og fikk et spesialoppdrag. Til sammen ble det lagt ut 25 ulike aktiviteter.

Se alle oppgavene her: www.ilene.no/naturoppdraget

Kråke illustrasjon

Maskotten Kåre Kråke ble en suksess

– Vi tenkte det kunne være hyggelig for barna om det var en figur som kunne formidle oppdraget til barna, forteller prosjektleder Birgit Brosø fra Ilene.

– Vi landet på en art som finnes over hele landet, og som de aller fleste barn har et forhold til, nemlig kråka. Den er nysgjerrig og intelligent, og litt rampete. Det kan passe bra for barnehagebarn, avslutter Brosø.

Navnet ble Kåre Kråke, og barnehagene omfavnet Kåre med hele sitt hjerte. Mange lagde sine egne kråker med barna, og noen barnehager hadde med kråkebamse eller hånddukke av kråka med seg ut på tur.

– Hva er det med denne kråka, spurte en forelder personalet ved en av barnehagene. 3-åringen hadde snakket så mye om kråke hjemme hele høsten…

Figur av Kåre Kråke på utforsking i naturen
I Sør-Varanger sydde en barnehageansatt en hånddukke av Kåre Kråke til bruk i naturoppdragene.

45 barnehager hadde full pott

Naturoppdraget ble formidlet til alle barnehagenes styrerere i Vestfold og Telemark i juni 2022. 140 grupper meldte seg på. Fra 5. september til 13. november ble det sendt ut et nytt tema hver andre uke med hovedopprdag og deloppdrag.

I løpet av prosjektet var det 106 grupper som leverte inn ett eller flere oppdrag. 45 barnehager leverte inn alle fem oppdrag.

– Vi synes det var fantastisk at så mye som 2100 barn og voksne var ute på tur under vår ledelse, forteller Brosø. – Dette representerer cirka 10 000 enkeltturer ut i nærnatur!

– Likevel er nok potensialet mye større. Vi fikk høre om både sykemeldinger og streik underveis denne høsten, som nok gjorde sitt til at ikke alle fikk deltatt slik de ønsket.

12 vinnere fikk gavekort

Alle deltakende grupper fikk tilsendt diplom og tatoveringer til alle barna i barnehagen før jul. Blant de 45 som leverte inn alle fem oppdrag ble det trukket 12 vinnere som fikk et digitalt gavekort på Natur og Fritid – et sted man blant annet får utstyr til utforsking av naturen.

Dette ble vinnerne:

 • Brår barnehage Tønsberg Snorkfrøken
 • Einaren barnehage Skien Førskolegruppa
 • Gapahuken Natur- og friluftsbarnehage Sandefjord Krabbeslottet
 • Helgen Barnehage Nome Kommune Skogstua
 • Kodal barnehage Sandefjord Hopsadans
 • Kulturbarnehagen Noahs Ark Sandefjord Skattekammeret
 • Læringsverkstedet Knerten Føynland Færder Revehiet
 • Mokollen barnehage Sandefjord Ludde
 • Rømerverven barnehage Kragerø Neptunus
 • Smiehavna Gårdsbarnehage Sandefjord Kråkene
 • Tiedemannsjordet barnehage Skien Maurtua
 • Vammen friluftsbarnehage Holmestrand Gaupene
 • Åmot barnehage Vinje kommune Smia

Grundig evaluering

Prosjektet ble grundig evaluert både med intervju av pilotbarnehage og spørreskjema til de deltakende barnehagene. Der kom det frem at barnehagene ønsket seg bedre tid på hvert tema. Det er heller ikke nødvendig å bytte ut alle oppdragene hvert år. Flere barnehager synes det ville være en fordel om personalet kjenner stoffet godt fra før, og for barna gjør det ikke noe om et tema gjentar seg. – Da kan vi heller gå mer i dybden, uttrykker en ansatt.

Naturoppdrag i hele barnehageåret

– På grunnlag av evalueringen blir neste års naturopppdrag gjennomført i hele barnehageåret fra august til juni, forteller Brosø. – Vi kommer til å lage ett nytt hovedtema, supplere noen deloppdrag og lage et helt nytt årsoppdrag.

Nå søker prosjektgruppa om videre finansiering fra flere kilder. – Vi har stor tro på at dette konseptet kan brukes over hele landet. Nå gjelder det bare å få rigget et robust prosjekt med en god teknisk løsning og sørge for en god oppfølging av barnehagene.

– Uansett om vi får ekstern finansiering, satser vi på å kjøre en ny runde i Vestfold og Telemark i alle fall, smiler Brosø. – Vi synes Naturoppdraget er et solid bidrag til å øke kompetansen om natur i barnehagene, og ikke minst at de blir godt kjent i sitt nærmiljø. Det er viktig!