Denne gjengen, og flere til, skal løfte våtmark nasjonalt. Her er det representanter fra besøkssentre på Ørland i nord til Lista i sør. Miljødirektoratet stilte med sin ekspertise på våtmark, og skal bidra som rådgivere inn i prosjektet. Sparebankstiftelsen DNBs solide finansiering gjør det hele mulig!

17 millioner til seks nasjonale sentre

I juni 2022 ble det avklart at våtmarkssentrene fikk 17 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til å formidle kunnskap om våtmark til barn og unge og befolkningen generelt.

Prosjektet er rigget

–Det første halvåret har vi rigget prosjektet slik at det vil fungere godt både økonomisk, administrativt og sørge for fremdrift og resultater, forteller styreleder fra Ilene Lene Berge. –Det blir både undervisningsopplegg og digital naturveiledning som kommer ut av dette flerårige prosjektet, og barns medvirkning vil være sentralt.

Det man er glad i ønsker man å ta vare på

–Det er dagens barn som skal arve denne jorda og rydde opp etter oss, sa Hanna Kirsebom Aronsen fra Sparebankstiftelsen DNB i sin åpningstale. -Men det barna blir glad i, ønsker de å ta være på. Derfor har vi sånn tro på dere våtmarkssentrene.

Et bidrag til internasjonale avtaler

Nina Jensen fra Revocean og Trygve Norgaard fra Besøkssenter Raet nasjonalpark holdt forrykende inspirasjonsforedrag, og våre arbeidsgivere Miljødirektoratet viste hvordan våtmarkssentrene er en del av noe større, både den internasjonale Ramsarkonvensjonens arbeid og Norges forpliktelser i den rykende ferske Naturavtalen.

Idemyldringen er i gang

På dag 2 av samlingen ble det jobbet med konkrete ideer til hva prosjektet skal skape og den visjonen vi ønsker å strekke oss etter. Kanskje hele befolkningen om 10 år har fått inn i bevisstheten at våtmarkene er en del av natur- og klimaløsningen og at de er skatter som må tas vare på?!

Du kan også bidra

Kanskje du vil stå sammen med oss og løfte bevisstheten rundt våtmark du også?!

–Vi håper vi kan komme med konkrete prosjekter som alle kan delta på for å hjelpe våtmarkene, avslutter Lene Berge.

Foreløpig kan du lese våre tips her:

Hva kan du gjøre for å hjelpe naturen

Idemyldring!

To personer som holder opp en plakat med tegninger av ideer til våtmarksløftet. Foto: Birgit Brosø

Trude Starholm fra Nordre Øyeren og Hanne Risanger fra Jæren forteller om noen av de konkrete ideene for våtmarksformidling som dukket opp på samlingen.