Miljøfyrtårnarbeidet er et kontinuerlig arbeid ved ilene, og har vært det helt siden 2012.  Det rapporteres blant annet på avfallsmengder og avfallskategorier, strømforbruk, forbruk av produkter, reiseaktivitet mv. som har betydning for senterets «fotavtrykk».

Hvert tredje år er det full gjennomgang og godkjenning av ekstern sertifisør. Nå ble vi godkjent for nye tre år.

Hele rapporten for Besøkssenter våtmark Ilene kan du lese her