Stolpene er satt i småbarnshøyde slik at selv barn på 2-3 år kan være med å bidra med å vippe ut oppgaven som den voksne kan lese høyt for barna.

Naturstien leveres digitalt på www.ilene.no/natursti og du er med i trekning av en bokpremie om natur.