–Nå skal vi ut til alle barnehager i hele Norge, forteller prosjektleder Birgit Brosø fra Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg.

Startet under pandemien

Naturoppdraget startet som en aktivitet under pandemien på Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg. Da var det ikke lenger mulig for senteret å møte barnehagene med naturveiledning grunnet smittefaren.

Løsningen ble å sende naturoppdrag på e-post til barnehagene med oppdrag som barnehagen skulle løse i sin nærnatur. Det var enkle oppgaver fra Kåre Kråke, som for eksempel å se eller høre fem forskjellige fugler.

Opplegget viste seg å være en suksess i Vestfold og Telemark. I fjor ble Naturoppdraget også testet ut i Sør-Varanger kommune.

– Vi ville se om det fungerte i vår natur, som er ganske annerledes enn sentrale Østlandet, forteller naturveileder Victoria Gonzalez ved Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark. – Det gjorde det.

–Jeg tror vi har truffet et eller annet hos barnehagene, fortsetter Brosø.

–Med et slikt oppdrag i sekken ut på tur, har barnehagen et mål for turen. Og Kåre Kråke som «oppdragsgiver» har vist seg å være en nøkkel til å engasjere barna.

Naturfagsenteret som samarbeidspartner

For å heve kvaliteten på aktivitetene og det didaktiske mot barnehagene ble Naturfagsenteret koblet inn som en samarbeidspartner.

Naturfagsenteret jobber nasjonalt for å heve kvaliteten på naturfag i opplæringa, og har en rekke pedagoger tilsatt fra skoler og barnehager.

–Vi mener det er svært viktig å starte tidlig for å engasjere barn og unge som forvaltere av naturen, forteller direktør Merethe Frøyland.

–Et samarbeid med Besøkssentre i Norge gir oss en mulighet til å nå enda bredere ut. Dessuten har jeg jo veldig sansen for Kåre Kråke, smiler Frøyland.

Diverse collage av bilder fra Naturoppdraget 2022

En rekke delprosjekter

Med 11 millioner i støtte skal Naturoppdraget rulles ut nasjonalt over en tre-års periode. En rekke naturtemaer skal få oppdrag og aktiviteter på en velutviklet nettside som barnehagepersonalet kan bruke.

Kompetansen skal heves hos landets naturveiledere gjennom et etterutdanningstilbud, og barnehageansatte skal få hjelp og støtte til å utvikle sine ferdigheter i å ta med barna ut i naturen.

Sentrene skal dessutene kunne ta i bruk Kåre Kråke som en naturveileder inne i utstillingene, blant annet gjennom aktivitetsløyper i småbarnshøyde.

–Og ikke minst skal vi sørge for at alt som utvikles av pedagogisk materiell vil være tilgjengelig for barnehagene i mange år etter at dette treårige prosjektet er avsluttet, forteller Brosø.

www.naturoppdraget.no

Besøkssentre i Norge

Det er nå 40 autoriserte besøkssentre i Norge. Et besøkssenter gir informasjon om og tilrettelegger for aktiviteter basert på naturen eller kulturarven. Sentrene formidler nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller et tema, gir besøkende forståelse for vern og inspirerer til besøk av natur og kulturminner. Det er Miljødirektoratet som autoriserer og tildeler midler til drift for landets besøkssentre på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Besøkssentre i Norge

Naturfagsenteret

Gjennom sin virksomhet skal Naturfagsenteret bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringa. Naturfagsenteret utvikler ressurser til bruk i skole (naturfag.no, viten.no) og barnehage (forskerfrø.no) som legger til rette for dybdelæring, motivasjon og interesse for naturfag hos alle barn og unge. Naturfagsenteret er et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og får en grunntildeling fra Kunnskapsdepartementet.

Naturfagsenteret

Støtte til Naturoppdraget

Gode prosjekter blir bare til med en skikkelig heiagjeng. Tusen takk!

2021: 50 000 fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

2022: 200 000 fra Miljødirektoratet

2023: 165 000 fra Miljødirektoratet

2023-2027: 10 940 000 fra Sparebankstiftelsen DNB