Da daglig leder Lene Berge sluttet til påske, overtok mangeårig medarbeider Birgit Brosø over rollen som daglig leder.

Samtidig gikk to av tre representanter i styret ut og nye kom på plass.

I henhold til vedtektene til Stiftelsen Ilene våtmarkssenter Holmen skal Statsforvalteren kunne oppnevne to styrerepresentanter, mens Stamhuset Jarlsberg skal oppnevne en representant. Daglig leder utgjør styrets sekretariat.

For Stamhuset Jarlsberg har stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg valgt selv å sitte i styret, noe han har gjort siden Stiftelsen ble opprettet i 2015.

De to nye representantene er Selma Hadzic, fagsjef barnehage i oppvekstavdelingen hos Statsforvalteren, og pensjonert fagsjef skog fra landbruksavdelingen Knut-Ivar Løken. Selma Hadzic er styrets nye leder.

–Dette tror vi blir et svært godt styre for Ilene, sier daglig leder Birgit Brosø. – Styret ved Ilene er jo et ulønnet verv, likevel tror jeg disse tre har masse å bidra med. Både kunnskap på hver sine felt og ikke minst et stort engasjement for natur og formidling til barn og unge.

Tre personer utenfor Skoltesamisk Museum i Neiden

F.v. naturveileder Cecilie Notø, ny daglig leder Birgit Brosø og avtroppende daglig leder Lene Berge. Her utenfor Skoltesamisk museum i Neiden under en naturveileder-samling i Pasvik 2021.