For tredje gang inviterer Ilene alle barnehagebarn ut på tur i sin nærnatur. Her skal dere løse lavterskel oppdrag fra Kåre Kråke innenfor forskjellige naturtema.

Naturoppdraget passer for alle barn 2 – 6 år. Det er gratis å delta.

Denne gang vil dere få bedre tid til hvert oppdrag, da Naturoppdraget vil foregå over hele barnehageåret, fra august 2023 til juni 2024.

Les mer og meld på barnehagen her…

Siden forrige Naturoppdrag har vi

  • laget ny nettside
  • laget nye kråkeillustrasjoner som passer bedre med den norske kråka
  • fått en ny samarbeidspartner: Naturfagsenteret
  • fått støtte fra Miljødirektoratet til årets prosjekt
  • laget ett nytt hovedtema: Planter
  • holder på å lage et årsoppdrag for hele året
  • holder på å lage deloppdrag rovdyr

Kra, kra, bli med! Hilsen Kåre Kråke
www.naturoppdraget.no