Amfiet på Ilene med benkerader

Leie lokaler på Ilene?

Ragnarstua og Gamlestua leies ut når bygningene ikke er i bruk til egne arrangementer.
Utleie foregår når stedet er påkoblet vann i perioden slutten av april til ut oktober, med unntak av fellesferien og søndager.

Formålet med Besøkssenter våtmark Ilene er formidling rundt natur. Derfor får foreninger som driver med natur- og friluftsliv en fordel i forhold til prissetting.

Det gjelder en del egne retningslinjer for leie på Ilene, blant annet må arrangementet være avsluttet innen kl. 23. Les derfor gjennom infoskrivet under før du bestiller.

Informasjon om utleie (.pdf)

Bestillingsskjema for utleie

Møterom med stoler og bord i Ragnarstua

Skog, ekorn og rovdyrdag!

I 2024 åpner vi sesongen søndag 28. april. Alle søndager frem til og med 16. juni holder vi åpent fra kl. 12 – 15. Til høsten åpner sesongen 18. august og varer ut oktober.

Anne Sverdrup-Thygeson kommer

Syv av søndagene har utvidet tema. Da er det gjerne fagpersoner som kommer og beriker oss med sin kunnskap. I år har vi vært så heldige å «kapre» Anne Sverdrup-Thygeson, som er bokaktuell igjen med «Skogen». Hun kommer 5. mai. Samme dato blir det snekring av ekornmatere i hagen for barna. På alle temadagene vil Birdlife Vestfold stille med ringmerking.

I år må vi dessverre skuffe alle små dinofan – vi klarte ikke stable på beina en ny dinodag, men prøver igjen til neste år!

Søndager som ikke er temadag har en besøksvert til stede og en rekke selvbetjente aktiviteter for barna.

Enda flere soppkontroller

Tønsberg Sopp- og nyttevekstforening vil ha hele seks soppkontroller hos oss denne høsten, fra 27. august og utover. De kommer også med nytteplanter (matplanter) på villblomstdagen 9. juni.

 

Nytt i år: Natur på torsdag

Til høsten prøver vi noe nytt: En foredragsrekke på fire torsdagskvelder med faglige tema. Her blir det både grågåskveld, mini fuglekurs for nybegynnere og naturfilosofi.

På sesongens siste kveld har vi samarbeidet med Birdlife Vestfold om å få forfatter Martin Eggen til oss, som er aktuell med «Uten fuglene blir ikke livet det samme». Det gleder vi oss til!

Program for Ilene 2024 (.pdf)

Alle arrangementene legges ut på Facebook med fyldig omtale.

Parkering for åpne søndager

Takk til Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg som har bidratt med støtte slik at vi kan lage et variert og godt tilbud til publikum også i 2024!


Svartbak sluker fisk.

Årsrapporten for 2024 er klar: Rekord på Facebook!

Facebook slo alle rekorder

I 2023 slo algoritmene for senterets side på Facebook. Videoene fra fuglekamera, som produseres av Ragnar Syvertsen, ble sett av utrolig mange mennesker over hele landet. Ett av innleggene hadde en rekkevidde på 126 000. Totalt har 335 000 blitt presentert for stoff fra Ilenes Facebook i 2023. Det er tre ganger rekord fra tidligere år. Ellers ble det lagt ut rundt 200 innlegg, og rundt 300 stories, altså noe innhold nesten hver dag.

129 grupper fikk naturveiledning

Undervisning er et hovedmål med virksomheten på Ilene, og i 2023 har hele 2370 barn og lærere fått naturveiledning fra oss. Dette representerer 129 enkeltgrupper! Vår naturveileder Cecilie Notø i 50 % stilling har hatt hovedandelen av gruppene. Det synes vi er imponerende!

Naturveileder som holder plakat med teksten VÅTMARK
2370 barn og ansatte fra skoler og barnehager fikk undervisning av oss i fjor.

Rekord på dinodagen

Åpne dager har bydd på mye naturglede, og hele 4800 har funnet veien til våre tilbud. Vi har hatt 20 åpne søndager, med seks temadager. Gjensidigestiftelsen gjorde dette mulig med en støtte på 170 000 kroner. På dinodagen var det hele 800 personer. Det er rekord!

På temadagene har Birdlife Vestfold stilt med ringmerking, noe som har vært veldig populært. 14 arter har blitt ringmerket i år, blant annet de litt mer sjeldne artene rødstjert og trepiplerke.

Nytt styre og ny daglig leder

I 2023 ble det et nytt styre for Stiftelsen Ilene. Samtidig gikk Birgit Brosø over fra 50 % som naturformidler til 90 % som daglig leder, da tidligere daglig leder Lene Berge sluttet ved påsketider.

Oppgradering av senteret

Det har også blitt snekret og fikset ute på Holmen: Ny natursti ble satt ut, bålpanna fikk en reparasjon, nye ytterdører har blitt satt inn, ny belysning har kommet på plass og gjerdene har blitt sikret. Sist, med ikke minst, så skal dammen vår graves opp for tredje gang, og denne gangen håper vi at den ikke fortsetter med å være lekk. Alle gode ting er tre.

To snekkere bytter dør
Jarlsberg hovedgårds dyktige snekkere byttet dørene i gamlehuset ved juletider.

Samarbeid gir fordeler

Vi har mange gode samarbeidspartnere. Men gjennom alle år har Birdlife Vestfold vært vår trofaste venn. I 2023 bidro de både med ringmerking, fugleguiding og gode råd når faglige spørsmål dukker opp. Besøkssenter Færder Nasjonalpark og Tønsberg Sopp- og nyttevekstforening er de to andre vi utvidet samarbeidet med i 2023.

Plan for innendørs utstillinger

På tampen av året ble det jobbet intenst med å ferdigstille en plan for innendørs utstillinger. Våren 2024 blir det arbeidet videre med utendørs utstillinger. Dette krever finansiering, men vi håper vi får det til. I så fall kan publikum vente seg nye aktivitetsbaserte installasjoner og utstillinger gjennom de neste to årene.

Våtmarksløftet

Våtmarkløftet løftet seg i 2023. Da ble det tilsatt nye medarbeidere på alle de seks våtmarkssentrene i landet som samarbeider om dette prosjektet som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Nå utvikles og deles undervisningsopplegg, og formidling i sosiale medier er i full sving. I årene fremover kan vi vente oss mange spennende delprosjekter.

Naturoppdraget

Naturoppdraget med Kåre Kråke i spissen, fikk 11 millioner fra Sparebankstiftelsen i juni 2023. Her er hensikten å få barnehagebarn ut i nærnatur og løse forskjellige oppdrag fra Kåre Kråke.  Dette konseptet startet på Ilene under pandemien i 2021. Nå har det vokst seg stort. Prosjektet vil gå over tre år fra 2024 – 2026, og målet er et landsdekkende tilbud til barnehagene. Prosjektledelse vil sitte hos oss på Ilene.

Styrket kapasitet i 2024

I 2024 blir hovedfokus naturveiledning, prosjektledelse og arbeid med utstillinger. Og selvfølgelig fortsetter vi med åpne søndager og deltakelse på eksterne arrangementer. Til dette har vi fått 100 000 fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy Tønsberg.

Godt nytt naturår i 2024!

PS! Har du ideer til undervisningsaktiviteter, tema på åpne søndager eller andre ting? Eller har du lyst til å bidra som frivillig? Ikke nøl med å sende en e-post til birgit@ilene.no.


Jente og bestefar skrur fuglekasse sammen

Mye gøy i høstferien!

Høstferiegøy på Ilene i Tønsberg

Søndag 8. oktober er det åpen dag med gratis aktiviteter på Ilene kl. 12 – 15. Turbingo, natursti, finn fuglene, dinoskog, aktivitetssekker, sandkasse, hagespill mv. Enkel servering (vipps). Vår besøksvert er på plass. Les mer her…

Torsdag 12. oktober er det fagforedrag om fiskeørn kl. 18.00. Biolog Rune Aae kommer og forteller om reirprosjektet i Østfold og Vestfold. Åpent møte i regi av Birdlife Vestfold hvor alle er velkomne! Les mer her…

Søndag 15. oktober er det naturverksted på Ilene kl. 12 – 15. Vi bygger boliger til dyra til vinteren (ett gratis byggesett per husstand) og lager fuglemat. Mange andre selvbetjente naturaktiviteter og enkel servering (vipps). Perfekt for småbarnsfamilier! Les mer her…

Hvordan komme seg til Ilene? Se kart her…

Høstferiegøy på Verdens ende

Vår samarbeidspartner Besøkssenter Færder nasjonalpark har gratis naturaktiviteter for barnefamilier i høstferien.

Tirsdag 10. oktober er det utendørs høstferiegøy i gjestehavna på Verdens ende kl. 12 – 15. Arrangementet er i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd og en del av Hummerfestivalen. Les mer her…

Torsdag 12. oktober er det innendørs høstferiegøy på Besøkssenteret på Verdens ende kl. 12 – 15. Les mer her…


Det nye styret i Stiftelsen Ilene. F.v. Nicolaus Wedel Jarlsberg, Selma Hadzic og Knut-Ivar Løken

Nytt styre på Ilene

Da daglig leder Lene Berge sluttet til påske, overtok mangeårig medarbeider Birgit Brosø over rollen som daglig leder.

Samtidig gikk to av tre representanter i styret ut og nye kom på plass.

I henhold til vedtektene til Stiftelsen Ilene våtmarkssenter Holmen skal Statsforvalteren kunne oppnevne to styrerepresentanter, mens Stamhuset Jarlsberg skal oppnevne en representant. Daglig leder utgjør styrets sekretariat.

For Stamhuset Jarlsberg har stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg valgt selv å sitte i styret, noe han har gjort siden Stiftelsen ble opprettet i 2015.

De to nye representantene er Selma Hadzic, fagsjef barnehage i oppvekstavdelingen hos Statsforvalteren, og pensjonert fagsjef skog fra landbruksavdelingen Knut-Ivar Løken. Selma Hadzic er styrets nye leder.

–Dette tror vi blir et svært godt styre for Ilene, sier daglig leder Birgit Brosø. – Styret ved Ilene er jo et ulønnet verv, likevel tror jeg disse tre har masse å bidra med. Både kunnskap på hver sine felt og ikke minst et stort engasjement for natur og formidling til barn og unge.

Tre personer utenfor Skoltesamisk Museum i Neiden

F.v. naturveileder Cecilie Notø, ny daglig leder Birgit Brosø og avtroppende daglig leder Lene Berge. Her utenfor Skoltesamisk museum i Neiden under en naturveileder-samling i Pasvik 2021.


Kråke som vifter med vingene i glede. Sedler og kronestykker.

11 millioner til Kåre Kråke og Naturoppdraget!

–Nå skal vi ut til alle barnehager i hele Norge, forteller prosjektleder Birgit Brosø fra Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg.

Startet under pandemien

Naturoppdraget startet som en aktivitet under pandemien på Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg. Da var det ikke lenger mulig for senteret å møte barnehagene med naturveiledning grunnet smittefaren.

Løsningen ble å sende naturoppdrag på e-post til barnehagene med oppdrag som barnehagen skulle løse i sin nærnatur. Det var enkle oppgaver fra Kåre Kråke, som for eksempel å se eller høre fem forskjellige fugler.

Opplegget viste seg å være en suksess i Vestfold og Telemark. I fjor ble Naturoppdraget også testet ut i Sør-Varanger kommune.

– Vi ville se om det fungerte i vår natur, som er ganske annerledes enn sentrale Østlandet, forteller naturveileder Victoria Gonzalez ved Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark. – Det gjorde det.

–Jeg tror vi har truffet et eller annet hos barnehagene, fortsetter Brosø.

–Med et slikt oppdrag i sekken ut på tur, har barnehagen et mål for turen. Og Kåre Kråke som «oppdragsgiver» har vist seg å være en nøkkel til å engasjere barna.

Naturfagsenteret som samarbeidspartner

For å heve kvaliteten på aktivitetene og det didaktiske mot barnehagene ble Naturfagsenteret koblet inn som en samarbeidspartner.

Naturfagsenteret jobber nasjonalt for å heve kvaliteten på naturfag i opplæringa, og har en rekke pedagoger tilsatt fra skoler og barnehager.

–Vi mener det er svært viktig å starte tidlig for å engasjere barn og unge som forvaltere av naturen, forteller direktør Merethe Frøyland.

–Et samarbeid med Besøkssentre i Norge gir oss en mulighet til å nå enda bredere ut. Dessuten har jeg jo veldig sansen for Kåre Kråke, smiler Frøyland.

Diverse collage av bilder fra Naturoppdraget 2022

En rekke delprosjekter

Med 11 millioner i støtte skal Naturoppdraget rulles ut nasjonalt over en tre-års periode. En rekke naturtemaer skal få oppdrag og aktiviteter på en velutviklet nettside som barnehagepersonalet kan bruke.

Kompetansen skal heves hos landets naturveiledere gjennom et etterutdanningstilbud, og barnehageansatte skal få hjelp og støtte til å utvikle sine ferdigheter i å ta med barna ut i naturen.

Sentrene skal dessutene kunne ta i bruk Kåre Kråke som en naturveileder inne i utstillingene, blant annet gjennom aktivitetsløyper i småbarnshøyde.

–Og ikke minst skal vi sørge for at alt som utvikles av pedagogisk materiell vil være tilgjengelig for barnehagene i mange år etter at dette treårige prosjektet er avsluttet, forteller Brosø.

www.naturoppdraget.no

Besøkssentre i Norge

Det er nå 40 autoriserte besøkssentre i Norge. Et besøkssenter gir informasjon om og tilrettelegger for aktiviteter basert på naturen eller kulturarven. Sentrene formidler nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller et tema, gir besøkende forståelse for vern og inspirerer til besøk av natur og kulturminner. Det er Miljødirektoratet som autoriserer og tildeler midler til drift for landets besøkssentre på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Besøkssentre i Norge

Naturfagsenteret

Gjennom sin virksomhet skal Naturfagsenteret bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringa. Naturfagsenteret utvikler ressurser til bruk i skole (naturfag.no, viten.no) og barnehage (forskerfrø.no) som legger til rette for dybdelæring, motivasjon og interesse for naturfag hos alle barn og unge. Naturfagsenteret er et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og får en grunntildeling fra Kunnskapsdepartementet.

Naturfagsenteret

Støtte til Naturoppdraget

Gode prosjekter blir bare til med en skikkelig heiagjeng. Tusen takk!

2021: 50 000 fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

2022: 200 000 fra Miljødirektoratet

2023: 165 000 fra Miljødirektoratet

2023-2027: 10 940 000 fra Sparebankstiftelsen DNB


Illustrasjon av Kåre Kråke med teksten

Påmeldingen til Naturoppdraget er åpnet

For tredje gang inviterer Ilene alle barnehagebarn ut på tur i sin nærnatur. Her skal dere løse lavterskel oppdrag fra Kåre Kråke innenfor forskjellige naturtema.

Naturoppdraget passer for alle barn 2 – 6 år. Det er gratis å delta.

Denne gang vil dere få bedre tid til hvert oppdrag, da Naturoppdraget vil foregå over hele barnehageåret, fra august 2023 til juni 2024.

Les mer og meld på barnehagen her…

Siden forrige Naturoppdrag har vi

  • laget ny nettside
  • laget nye kråkeillustrasjoner som passer bedre med den norske kråka
  • fått en ny samarbeidspartner: Naturfagsenteret
  • fått støtte fra Miljødirektoratet til årets prosjekt
  • laget ett nytt hovedtema: Planter
  • holder på å lage et årsoppdrag for hele året
  • holder på å lage deloppdrag rovdyr

Kra, kra, bli med! Hilsen Kåre Kråke
www.naturoppdraget.no


Person som viser frem naturstispørsmål

Ny natursti ute nå

Stolpene er satt i småbarnshøyde slik at selv barn på 2-3 år kan være med å bidra med å vippe ut oppgaven som den voksne kan lese høyt for barna.

Naturstien leveres digitalt på www.ilene.no/natursti og du er med i trekning av en bokpremie om natur.


Re-sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnarbeidet er et kontinuerlig arbeid ved ilene, og har vært det helt siden 2012.  Det rapporteres blant annet på avfallsmengder og avfallskategorier, strømforbruk, forbruk av produkter, reiseaktivitet mv. som har betydning for senterets "fotavtrykk".

Hvert tredje år er det full gjennomgang og godkjenning av ekstern sertifisør. Nå ble vi godkjent for nye tre år.

Hele rapporten for Besøkssenter våtmark Ilene kan du lese her


Tre barn bærer skjelett-del av en Iguanodon under dinodag i 2022

Programmet er klart!

Gratis utendørs aktiviteter

Sesongen åpnes søndag 23. april. Siden blir det åpne søndager med selvbetjente aktiviteter og temadager til og med siste søndag før skoleferien. I skoleferien er senteret stengt, men åpner igjen søndag 27. august og holder åpent hver søndag ut oktober. Dette er noe av det du kan gjøre:

Alle søndager kl. 12–15:
• Natursti og fugletårn
• Dinojakt i dinoskogen
• Finn fuglene og Ilene turbingo
• Utlån av aktivitetssekker
• Naturbibliotek og tegnekrok
• Hagespill og sandkasse
• Enkel servering (Vipps)

Temadager

Noen dager har et utvidet tilbud med ekstra aktiviteter. Birdlife Vestfold stiller med ringmerking (værforbehold) og fugleveiledning alle disse dagene. Et detaljert program legges ut på våre Facebooksider cirka en uke før arrangementet.

Ny dinodag for de minste!

Dinoforsker Aubrey Jane Roberts hadde lyst til å komme tilbake til oss i år, og holder foredrag for barna om hvordan det er å være dinoforsker. Hun har jobbet med Jørn Hurum på Svalbard og leita etter fossiler – blant annet. Det blir også i år «verdens største puslespill» av skjelettet til en Iguanodon, som barna kan hjelpe til med å sette sammen. Og i sandkassa kan de minste grave etter små dinoskjeletter og levere dem inn til «Naturhistorisk museum».

Hvordan finne veien?

Det er parkeringsmuligheter både på Korten og ved biogjødsellaguna/Aulielva. De siste 10 – 15 minuttene foregår til fots eller på sykkel. Bevegelseshemmede og arrangør kan kjøre til døra. Se kart og les mer om hvordan du finner frem her…

Last ned program for åpne dager 2023 (.pdf)