Jente og bestefar skrur fuglekasse sammen

Mye gøy i høstferien!

Høstferiegøy på Ilene i Tønsberg

Søndag 8. oktober er det åpen dag med gratis aktiviteter på Ilene kl. 12 – 15. Turbingo, natursti, finn fuglene, dinoskog, aktivitetssekker, sandkasse, hagespill mv. Enkel servering (vipps). Vår besøksvert er på plass. Les mer her…

Torsdag 12. oktober er det fagforedrag om fiskeørn kl. 18.00. Biolog Rune Aae kommer og forteller om reirprosjektet i Østfold og Vestfold. Åpent møte i regi av Birdlife Vestfold hvor alle er velkomne! Les mer her…

Søndag 15. oktober er det naturverksted på Ilene kl. 12 – 15. Vi bygger boliger til dyra til vinteren (ett gratis byggesett per husstand) og lager fuglemat. Mange andre selvbetjente naturaktiviteter og enkel servering (vipps). Perfekt for småbarnsfamilier! Les mer her…

Hvordan komme seg til Ilene? Se kart her…

Høstferiegøy på Verdens ende

Vår samarbeidspartner Besøkssenter Færder nasjonalpark har gratis naturaktiviteter for barnefamilier i høstferien.

Tirsdag 10. oktober er det utendørs høstferiegøy i gjestehavna på Verdens ende kl. 12 – 15. Arrangementet er i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd og en del av Hummerfestivalen. Les mer her…

Torsdag 12. oktober er det innendørs høstferiegøy på Besøkssenteret på Verdens ende kl. 12 – 15. Les mer her…


Det nye styret i Stiftelsen Ilene. F.v. Nicolaus Wedel Jarlsberg, Selma Hadzic og Knut-Ivar Løken

Nytt styre på Ilene

Da daglig leder Lene Berge sluttet til påske, overtok mangeårig medarbeider Birgit Brosø over rollen som daglig leder.

Samtidig gikk to av tre representanter i styret ut og nye kom på plass.

I henhold til vedtektene til Stiftelsen Ilene våtmarkssenter Holmen skal Statsforvalteren kunne oppnevne to styrerepresentanter, mens Stamhuset Jarlsberg skal oppnevne en representant. Daglig leder utgjør styrets sekretariat.

For Stamhuset Jarlsberg har stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg valgt selv å sitte i styret, noe han har gjort siden Stiftelsen ble opprettet i 2015.

De to nye representantene er Selma Hadzic, fagsjef barnehage i oppvekstavdelingen hos Statsforvalteren, og pensjonert fagsjef skog fra landbruksavdelingen Knut-Ivar Løken. Selma Hadzic er styrets nye leder.

–Dette tror vi blir et svært godt styre for Ilene, sier daglig leder Birgit Brosø. – Styret ved Ilene er jo et ulønnet verv, likevel tror jeg disse tre har masse å bidra med. Både kunnskap på hver sine felt og ikke minst et stort engasjement for natur og formidling til barn og unge.

Tre personer utenfor Skoltesamisk Museum i Neiden

F.v. naturveileder Cecilie Notø, ny daglig leder Birgit Brosø og avtroppende daglig leder Lene Berge. Her utenfor Skoltesamisk museum i Neiden under en naturveileder-samling i Pasvik 2021.


Kråke som vifter med vingene i glede. Sedler og kronestykker.

11 millioner til Kåre Kråke og Naturoppdraget!

–Nå skal vi ut til alle barnehager i hele Norge, forteller prosjektleder Birgit Brosø fra Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg.

Startet under pandemien

Naturoppdraget startet som en aktivitet under pandemien på Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg. Da var det ikke lenger mulig for senteret å møte barnehagene med naturveiledning grunnet smittefaren.

Løsningen ble å sende naturoppdrag på e-post til barnehagene med oppdrag som barnehagen skulle løse i sin nærnatur. Det var enkle oppgaver fra Kåre Kråke, som for eksempel å se eller høre fem forskjellige fugler.

Opplegget viste seg å være en suksess i Vestfold og Telemark. I fjor ble Naturoppdraget også testet ut i Sør-Varanger kommune.

– Vi ville se om det fungerte i vår natur, som er ganske annerledes enn sentrale Østlandet, forteller naturveileder Victoria Gonzalez ved Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark. – Det gjorde det.

–Jeg tror vi har truffet et eller annet hos barnehagene, fortsetter Brosø.

–Med et slikt oppdrag i sekken ut på tur, har barnehagen et mål for turen. Og Kåre Kråke som «oppdragsgiver» har vist seg å være en nøkkel til å engasjere barna.

Naturfagsenteret som samarbeidspartner

For å heve kvaliteten på aktivitetene og det didaktiske mot barnehagene ble Naturfagsenteret koblet inn som en samarbeidspartner.

Naturfagsenteret jobber nasjonalt for å heve kvaliteten på naturfag i opplæringa, og har en rekke pedagoger tilsatt fra skoler og barnehager.

–Vi mener det er svært viktig å starte tidlig for å engasjere barn og unge som forvaltere av naturen, forteller direktør Merethe Frøyland.

–Et samarbeid med Besøkssentre i Norge gir oss en mulighet til å nå enda bredere ut. Dessuten har jeg jo veldig sansen for Kåre Kråke, smiler Frøyland.

Diverse collage av bilder fra Naturoppdraget 2022

En rekke delprosjekter

Med 11 millioner i støtte skal Naturoppdraget rulles ut nasjonalt over en tre-års periode. En rekke naturtemaer skal få oppdrag og aktiviteter på en velutviklet nettside som barnehagepersonalet kan bruke.

Kompetansen skal heves hos landets naturveiledere gjennom et etterutdanningstilbud, og barnehageansatte skal få hjelp og støtte til å utvikle sine ferdigheter i å ta med barna ut i naturen.

Sentrene skal dessutene kunne ta i bruk Kåre Kråke som en naturveileder inne i utstillingene, blant annet gjennom aktivitetsløyper i småbarnshøyde.

–Og ikke minst skal vi sørge for at alt som utvikles av pedagogisk materiell vil være tilgjengelig for barnehagene i mange år etter at dette treårige prosjektet er avsluttet, forteller Brosø.

www.naturoppdraget.no

Besøkssentre i Norge

Det er nå 40 autoriserte besøkssentre i Norge. Et besøkssenter gir informasjon om og tilrettelegger for aktiviteter basert på naturen eller kulturarven. Sentrene formidler nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller et tema, gir besøkende forståelse for vern og inspirerer til besøk av natur og kulturminner. Det er Miljødirektoratet som autoriserer og tildeler midler til drift for landets besøkssentre på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Besøkssentre i Norge

Naturfagsenteret

Gjennom sin virksomhet skal Naturfagsenteret bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringa. Naturfagsenteret utvikler ressurser til bruk i skole (naturfag.no, viten.no) og barnehage (forskerfrø.no) som legger til rette for dybdelæring, motivasjon og interesse for naturfag hos alle barn og unge. Naturfagsenteret er et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og får en grunntildeling fra Kunnskapsdepartementet.

Naturfagsenteret

Støtte til Naturoppdraget

Gode prosjekter blir bare til med en skikkelig heiagjeng. Tusen takk!

2021: 50 000 fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

2022: 200 000 fra Miljødirektoratet

2023: 165 000 fra Miljødirektoratet

2023-2027: 10 940 000 fra Sparebankstiftelsen DNB


Illustrasjon av Kåre Kråke med teksten

Påmeldingen til Naturoppdraget er åpnet

For tredje gang inviterer Ilene alle barnehagebarn ut på tur i sin nærnatur. Her skal dere løse lavterskel oppdrag fra Kåre Kråke innenfor forskjellige naturtema.

Naturoppdraget passer for alle barn 2 – 6 år. Det er gratis å delta.

Denne gang vil dere få bedre tid til hvert oppdrag, da Naturoppdraget vil foregå over hele barnehageåret, fra august 2023 til juni 2024.

Les mer og meld på barnehagen her…

Siden forrige Naturoppdrag har vi

 • laget ny nettside
 • laget nye kråkeillustrasjoner som passer bedre med den norske kråka
 • fått en ny samarbeidspartner: Naturfagsenteret
 • fått støtte fra Miljødirektoratet til årets prosjekt
 • laget ett nytt hovedtema: Planter
 • holder på å lage et årsoppdrag for hele året
 • holder på å lage deloppdrag rovdyr

Kra, kra, bli med! Hilsen Kåre Kråke
www.naturoppdraget.no


Person som viser frem naturstispørsmål

Ny natursti ute nå

Stolpene er satt i småbarnshøyde slik at selv barn på 2-3 år kan være med å bidra med å vippe ut oppgaven som den voksne kan lese høyt for barna.

Naturstien leveres digitalt på www.ilene.no/natursti og du er med i trekning av en bokpremie om natur.


Re-sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnarbeidet er et kontinuerlig arbeid ved ilene, og har vært det helt siden 2012.  Det rapporteres blant annet på avfallsmengder og avfallskategorier, strømforbruk, forbruk av produkter, reiseaktivitet mv. som har betydning for senterets "fotavtrykk".

Hvert tredje år er det full gjennomgang og godkjenning av ekstern sertifisør. Nå ble vi godkjent for nye tre år.

Hele rapporten for Besøkssenter våtmark Ilene kan du lese her


Tre barn bærer skjelett-del av en Iguanodon under dinodag i 2022

Programmet er klart!

Gratis utendørs aktiviteter

Sesongen åpnes søndag 23. april. Siden blir det åpne søndager med selvbetjente aktiviteter og temadager til og med siste søndag før skoleferien. I skoleferien er senteret stengt, men åpner igjen søndag 27. august og holder åpent hver søndag ut oktober. Dette er noe av det du kan gjøre:

Alle søndager kl. 12–15:
• Natursti og fugletårn
• Dinojakt i dinoskogen
• Finn fuglene og Ilene turbingo
• Utlån av aktivitetssekker
• Naturbibliotek og tegnekrok
• Hagespill og sandkasse
• Enkel servering (Vipps)

Temadager

Noen dager har et utvidet tilbud med ekstra aktiviteter. Birdlife Vestfold stiller med ringmerking (værforbehold) og fugleveiledning alle disse dagene. Et detaljert program legges ut på våre Facebooksider cirka en uke før arrangementet.

Ny dinodag for de minste!

Dinoforsker Aubrey Jane Roberts hadde lyst til å komme tilbake til oss i år, og holder foredrag for barna om hvordan det er å være dinoforsker. Hun har jobbet med Jørn Hurum på Svalbard og leita etter fossiler – blant annet. Det blir også i år «verdens største puslespill» av skjelettet til en Iguanodon, som barna kan hjelpe til med å sette sammen. Og i sandkassa kan de minste grave etter små dinoskjeletter og levere dem inn til «Naturhistorisk museum».

Hvordan finne veien?

Det er parkeringsmuligheter både på Korten og ved biogjødsellaguna/Aulielva. De siste 10 – 15 minuttene foregår til fots eller på sykkel. Bevegelseshemmede og arrangør kan kjøre til døra. Se kart og les mer om hvordan du finner frem her…

Last ned program for åpne dager 2023 (.pdf)


Barn og voksen som utforsker vann i Sør-Varanger

Naturoppdraget suser videre

Hva er Naturoppdraget?

Naturoppdraget går ut på å få barnehagebarn og voksne ut i sin nærnatur på oppdrag fra besøkssenteret. Målet er at både barn og voksne i barnehagen skal lære mer om natur og ha en god opplevelse i sin nærnatur.

Besøkssenteret sender ut e-post til barnehagen med et oppdrag, som barnehagen tar med ut på tur. For eksempel kan det være «gå ut og finn fem forskjellige fugler». Etterpå sender barnehagen inn en kort rapport med bilder eller tekst i et digitalt skjema.

Til sammen 25 ulike aktiviteter

Konseptet ble utviklet og testet første gang ved Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg i 2021. I 2022 ønsket vi å se om opplegget kan brukes i hele landet. Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark, Besøkssenter Rovdyr Flå og Besøkssenter våtmark Ilene gikk sammen i en pilotgruppe og testet konseptet på grunnlag av støtte fra Miljødirektoratet.

I 2022 ble Naturoppdraget utvidet også med valgfrie deloppdrag. Barna kunne leke en lek, gjøre en kreativ aktivitet eller samtale rundt et «undre-spørsmål». De eldste barna kunne være naturforskere og fikk et spesialoppdrag. Til sammen ble det lagt ut 25 ulike aktiviteter.

Se alle oppgavene her: www.ilene.no/naturoppdraget

Kråke illustrasjon

Maskotten Kåre Kråke ble en suksess

– Vi tenkte det kunne være hyggelig for barna om det var en figur som kunne formidle oppdraget til barna, forteller prosjektleder Birgit Brosø fra Ilene.

– Vi landet på en art som finnes over hele landet, og som de aller fleste barn har et forhold til, nemlig kråka. Den er nysgjerrig og intelligent, og litt rampete. Det kan passe bra for barnehagebarn, avslutter Brosø.

Navnet ble Kåre Kråke, og barnehagene omfavnet Kåre med hele sitt hjerte. Mange lagde sine egne kråker med barna, og noen barnehager hadde med kråkebamse eller hånddukke av kråka med seg ut på tur.

– Hva er det med denne kråka, spurte en forelder personalet ved en av barnehagene. 3-åringen hadde snakket så mye om kråke hjemme hele høsten…

Figur av Kåre Kråke på utforsking i naturen
I Sør-Varanger sydde en barnehageansatt en hånddukke av Kåre Kråke til bruk i naturoppdragene.

45 barnehager hadde full pott

Naturoppdraget ble formidlet til alle barnehagenes styrerere i Vestfold og Telemark i juni 2022. 140 grupper meldte seg på. Fra 5. september til 13. november ble det sendt ut et nytt tema hver andre uke med hovedopprdag og deloppdrag.

I løpet av prosjektet var det 106 grupper som leverte inn ett eller flere oppdrag. 45 barnehager leverte inn alle fem oppdrag.

– Vi synes det var fantastisk at så mye som 2100 barn og voksne var ute på tur under vår ledelse, forteller Brosø. – Dette representerer cirka 10 000 enkeltturer ut i nærnatur!

– Likevel er nok potensialet mye større. Vi fikk høre om både sykemeldinger og streik underveis denne høsten, som nok gjorde sitt til at ikke alle fikk deltatt slik de ønsket.

12 vinnere fikk gavekort

Alle deltakende grupper fikk tilsendt diplom og tatoveringer til alle barna i barnehagen før jul. Blant de 45 som leverte inn alle fem oppdrag ble det trukket 12 vinnere som fikk et digitalt gavekort på Natur og Fritid – et sted man blant annet får utstyr til utforsking av naturen.

Dette ble vinnerne:

 • Brår barnehage Tønsberg Snorkfrøken
 • Einaren barnehage Skien Førskolegruppa
 • Gapahuken Natur- og friluftsbarnehage Sandefjord Krabbeslottet
 • Helgen Barnehage Nome Kommune Skogstua
 • Kodal barnehage Sandefjord Hopsadans
 • Kulturbarnehagen Noahs Ark Sandefjord Skattekammeret
 • Læringsverkstedet Knerten Føynland Færder Revehiet
 • Mokollen barnehage Sandefjord Ludde
 • Rømerverven barnehage Kragerø Neptunus
 • Smiehavna Gårdsbarnehage Sandefjord Kråkene
 • Tiedemannsjordet barnehage Skien Maurtua
 • Vammen friluftsbarnehage Holmestrand Gaupene
 • Åmot barnehage Vinje kommune Smia

Grundig evaluering

Prosjektet ble grundig evaluert både med intervju av pilotbarnehage og spørreskjema til de deltakende barnehagene. Der kom det frem at barnehagene ønsket seg bedre tid på hvert tema. Det er heller ikke nødvendig å bytte ut alle oppdragene hvert år. Flere barnehager synes det ville være en fordel om personalet kjenner stoffet godt fra før, og for barna gjør det ikke noe om et tema gjentar seg. – Da kan vi heller gå mer i dybden, uttrykker en ansatt.

Naturoppdrag i hele barnehageåret

– På grunnlag av evalueringen blir neste års naturopppdrag gjennomført i hele barnehageåret fra august til juni, forteller Brosø. – Vi kommer til å lage ett nytt hovedtema, supplere noen deloppdrag og lage et helt nytt årsoppdrag.

Nå søker prosjektgruppa om videre finansiering fra flere kilder. – Vi har stor tro på at dette konseptet kan brukes over hele landet. Nå gjelder det bare å få rigget et robust prosjekt med en god teknisk løsning og sørge for en god oppfølging av barnehagene.

– Uansett om vi får ekstern finansiering, satser vi på å kjøre en ny runde i Vestfold og Telemark i alle fall, smiler Brosø. – Vi synes Naturoppdraget er et solid bidrag til å øke kompetansen om natur i barnehagene, og ikke minst at de blir godt kjent i sitt nærmiljø. Det er viktig!


23 personer samlet fra Våtmarksløftet

Våtmarksløftet er i gang!

Denne gjengen, og flere til, skal løfte våtmark nasjonalt. Her er det representanter fra besøkssentre på Ørland i nord til Lista i sør. Miljødirektoratet stilte med sin ekspertise på våtmark, og skal bidra som rådgivere inn i prosjektet. Sparebankstiftelsen DNBs solide finansiering gjør det hele mulig!

17 millioner til seks nasjonale sentre

I juni 2022 ble det avklart at våtmarkssentrene fikk 17 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til å formidle kunnskap om våtmark til barn og unge og befolkningen generelt.

Prosjektet er rigget

–Det første halvåret har vi rigget prosjektet slik at det vil fungere godt både økonomisk, administrativt og sørge for fremdrift og resultater, forteller styreleder fra Ilene Lene Berge. –Det blir både undervisningsopplegg og digital naturveiledning som kommer ut av dette flerårige prosjektet, og barns medvirkning vil være sentralt.

Det man er glad i ønsker man å ta vare på

–Det er dagens barn som skal arve denne jorda og rydde opp etter oss, sa Hanna Kirsebom Aronsen fra Sparebankstiftelsen DNB i sin åpningstale. -Men det barna blir glad i, ønsker de å ta være på. Derfor har vi sånn tro på dere våtmarkssentrene.

Et bidrag til internasjonale avtaler

Nina Jensen fra Revocean og Trygve Norgaard fra Besøkssenter Raet nasjonalpark holdt forrykende inspirasjonsforedrag, og våre arbeidsgivere Miljødirektoratet viste hvordan våtmarkssentrene er en del av noe større, både den internasjonale Ramsarkonvensjonens arbeid og Norges forpliktelser i den rykende ferske Naturavtalen.

Idemyldringen er i gang

På dag 2 av samlingen ble det jobbet med konkrete ideer til hva prosjektet skal skape og den visjonen vi ønsker å strekke oss etter. Kanskje hele befolkningen om 10 år har fått inn i bevisstheten at våtmarkene er en del av natur- og klimaløsningen og at de er skatter som må tas vare på?!

Du kan også bidra

Kanskje du vil stå sammen med oss og løfte bevisstheten rundt våtmark du også?!

–Vi håper vi kan komme med konkrete prosjekter som alle kan delta på for å hjelpe våtmarkene, avslutter Lene Berge.

Foreløpig kan du lese våre tips her:

Hva kan du gjøre for å hjelpe naturen

Idemyldring!

To personer som holder opp en plakat med tegninger av ideer til våtmarksløftet. Foto: Birgit Brosø

Trude Starholm fra Nordre Øyeren og Hanne Risanger fra Jæren forteller om noen av de konkrete ideene for våtmarksformidling som dukket opp på samlingen.


Blåmeis legges i en barnehånd under ringmerking.

17 fuglearter ringmerket på åpne dager!

En magisk opplevelse

En myk, varm, dunete kropp med raske hjerteslag. Følelsen av å ha ansvar for noe skjørt og forunderlig vakkert. En fugl i håndflaten er en aldri så liten magisk opplevelse enten du er voksen eller barn.

I 2022 ble det ringmerking på 19 av de 20 dagene vi hadde åpent. Det er rekord!

Ringmerkere fra Birdlife Vestfold

I mange år har Birdlife Vestfold stilt opp på åpne dager på Ilene og ringmerket fugler. Her er det folk som kan sine saker med årevis av trening og ringmerkingslisens. Fuglene får på seg en unik ID rundt foten. Den skal sitte akkurat passe løst , omtrent som vi går med et armbåndsur rundt håndleddet. ID-merket gjør at vi vet utrolig mye om fuglenes trekkveier, bestander og atferden dens. Her kan du lese mer om ringmerking…

Ny ringmerkingslek for barna

Ringmerking er så populært at vi i år har utarbeidet en egen «ringmerkingslek» for barna. Gjennom leken må ungene ta ut «fuglene» (trefigurer) av et fangstnett og bestemme arten. Deretter må de velge riktig ringstørrelse og klemme ringen forsiktig rundt foten (tarsen) ved hjelp av en ringmerkingstang. I tillegg må fuglene veies og vingelengde måles. Alle opplysningene må deretter føres inn i en ringmerkingslogg. Aktiviteten ble testet ut på fuglenes dag på Ilene, og ikke minst på Verdens Kuleste Dag på Akershus festning, der 800 trefugler ble ringmerket.

Rekordmange fugler ringmerket

På årets åpne dager ble det ringmerket totalt 95 fugler fordelt på 17 forskjellige arter. Blant annet ble det ringmerket interessante arter som stillits, myrsanger og sivsanger. Se hele listen i boksen.

Fuglekamera har avslørt 800 ringer

Birdlife Vestfold leser også av ringer gjennom fuglekameraet. Kameraet står ute i Ilene naturreservat og kan styres fra PCn til noen av medlemmene. De siste 3 årene har det  blitt lest av og kontrollert mer en 800 fugler med plastring. De aller fleste av disse fuglene har vært svaner, gjess og skarv.

Artene som ble ringmerket:
Linerle
Gjerdesmett
Rødstrupe
Måltrost
Sivsanger
Myrsanger
Tornsanger
Gransanger
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Gråspurv
Pilfink
Grønnfink
Stillits
Gulspurv
Sivspurv